Spiritualiteit

Spiritualiteit in ons handelen jegens anderen versterkt ons gevoel van medemenselijkheid en het gevoel van eigenwaarde

Sereniteit

Sereniteit in onze dagelijkse bezigheden

Geïnteresseerd in de activiteiten van Vereniging Geestelijk Rationele Samenwerking?

In de Agenda vindt u alle activiteiten voor Leden en Genodigden en tevens de Openbare avonden

Zomerstop 2022 en nieuw adres.

Zomerstop 2022 en nieuw adres.

Zomerstop 2022 en nieuw adres.

In de zomermaanden juni, juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten van onze vereniging. Dus geen bijeenkomsten, maar wel is er in die maanden toch enige verbondenheid met elkaar.

Kaarsroetlezen door Gerrie Sterrenburg

Kaarsroetlezen door Gerrie Sterrenburg

Kaarsroetlezen door Gerrie Sterrenburg

Donderdag 12 mei was het dan zover, een avond met kaarsroetlezen door Gerrie Sterrenburg. Bij het kaarsroetlezen is het de bedoeling om een vel papier, in de kleur die op dat moment bij je past, willekeurig door de vlam van een kaars te bewegen. Hierdoor komt de roettekening op papier.

Numerologie aan de hand van het Pentagram

Numerologie aan de hand van het Pentagram

Numerologie aan de hand van het Pentagram.

Op 31 maart heeft ons lid Wil de Groot een avond voor onze vereniging verzorgd. Deze avond stonden het Pentagram en de combinatie Numerologie centraal. 
Gonnie Hin, onze voorzitter, opende de avond met een welkom aan de aanwezigen en in het bijzonder Wil de Groot. Door de weersomstandigheden (sneeuwbuien) was de opkomst minder dan gewoonlijk

Engelen boven Kiev

Engelen boven Kiev

Engelen boven Kiev.

Aan de vooravond van de invasie van Oekraïne door de Russische troepen, merkten Oekraïners het silhouet op van een engel in de lucht boven Kiev. Ondanks alle moeilijkheden waarmee de inwoners van de hoofdstad worden geconfronteerd, zijn mensen er zeker van dat dit een goed teken is.

Psychometrie en waarnemingen door Bert Hauwert

Psychometrie en waarnemingen door Bert Hauwert

Psychometrie en waarnemingen door Bert Hauwert.

 

Donderdag 24 maart 2022 mochten we bij onze vereniging Bert Hauwert begroeten.
Ons bestuurslid, Rida Osinga, heette bij aanvang van de avond iedereen welkom en met name Bert. 

Bij onze vereniging is het de gewoonte om te beginnen met het zingen van een lied en

Openbare avond met Cora de Koning.

Openbare avond met Cora de Koning.

Openbare avond met Cora de Koning.

Donderdag 24 februari mochten we bij onze vereniging Cora de Koning begroeten. Aan de hand van karmaspiegels gaf Cora haar boodschappen weer. Boodschappen waarin een stuk verleden naar voren kwam en wat dit betekende voor het ‘NU’ en hoe er mee om te gaan voor de toekomst. In alle boodschappen, van een positief karakter, waarin zij bepaalde karaktereigenschappen benoemde.

Ingezonden Gedichten, Spreuken en Wijsheden

Geluk

Geluk

Geluk.
Geluk is als een korrel zand
Soms geheel verloren
Dan weer glinsterend als een

Ziekenboeg

Vereniging Geestelijk Rationele Samenwerking ondersteunt zieken en hulpbehoevenden waar mogelijk. Tijdens onze bijeenkomsten is er altijd een moment waar onze gezamenlijk gedachten uit gaan naar hen die onze meest positieve gedachten kunnen gebruiken.

Ook zonder dat u verbonden bent aan de Vereniging Geestelijk Rationele Samenwerking kunt u steun bieden door een kaarsje te branden.