Spiritualiteit

Spiritualiteit in ons handelen jegens anderen versterkt ons gevoel van medemenselijkheid en het gevoel van eigenwaarde

Sereniteit

Sereniteit in onze dagelijkse bezigheden

Geïnteresseerd in de activiteiten van Vereniging Geestelijk Rationele Samenwerking?

In de Agenda vindt u alle activiteiten voor Leden en Genodigden en tevens de Openbare avonden

Het jaar 2021.

Het jaar 2021.

Het jaar 2021.

Wat een roerig jaar hebben we weer achter de rug. Mede door de coronaperikelen is  het verenigingsjaar niet geworden zoals we gehoopt hadden. Door de opgelegde richtlijnen van de overheid en het RIVM zijn er een aantal maanden geen bijeenkomsten gehouden. De maanden januari, februari, september en oktober, toen we bij elkaar mochten zijn . . . . . . . .

Spirituele ontwikkeling

Spirituele ontwikkeling

Spirituele ontwikkeling

Donderdag 11 november werd bij onze vereniging een avond verzorgd door Wil de Groot en Rida Osinga. Zij hadden als thema:
“In de kreukels werken met kleur”
De avond werd geopend door Gonnie Hin met een welkom aan een tweetal gasten en een nieuw lid. Daarna werd, om al vast in een bepaalde sfeer te komen, het lied “Macht der Liefde “ gezongen en …….

. . . . . diverse geplaatste reacties

. . . . . diverse geplaatste reacties

Diverse geplaatste reacties.

Achter de berichten op onze site worden vaak mooie reacties geplaatst met enige inhoud. Vaak worden niet meer gezien of gelezen en zou dat jammer zijn.
In de toekomst zult u deze reacties hier kunnen vinden.
Onderstaand de laatste reacties die geplaatst zijn.

Allerzielenviering

Allerzielenviering

Allerzielenviering

Op 28 oktober werd bij onze vereniging de Allerzielenviering gehouden. 
Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop, met name  in de rooms katholieke kerk zielen van overleden personen worden herdacht. Allerzielen wordt overal in de wereld gevierd, maar in de katholieke landen zoals bijvoorbeeld  Italië, Spanje en Portugal is het van grote betekenis.

Grafologie

Grafologie

Grafologie door Peter Coppens.

Donderdagavond 30 september was er na een lange periode weer een openbare avond bij onze vereniging. Een avond die verzorgd werd door Peter Coppens, een bekend medium en lid van onze vereniging. 
Deze avond stonden de letters en cijfers centraal, waarop Peter zijn waarnemingen baseerde.

Start seizoen 2021-2022.

Start seizoen 2021-2022.

Start seizoen 2021-2022.

Door de coronaperikelen moesten we ons houden aan de regels die door het RIVM opgelegd waren en konden vanaf medio september 2020 geen bijeenkomsten meer houden.
Wel is er in die tijd enige verbondenheid met elkaar geweest door elke donderdagavond met elkaar om acht uur, een kaars te branden. Op deze manier werd een lichtkring gevormd voor de vrede op aarde, begrip voor elkaar, steun en genezing voor iedereen die dat nodig had.

Ingezonden Gedichten, Spreuken en Wijsheden

Geluk

Geluk

Geluk.
Geluk is als een korrel zand
Soms geheel verloren
Dan weer glinsterend als een

Ziekenboeg

Vereniging Geestelijk Rationele Samenwerking ondersteunt zieken en hulpbehoevenden waar mogelijk. Tijdens onze bijeenkomsten is er altijd een moment waar onze gezamenlijk gedachten uit gaan naar hen die onze meest positieve gedachten kunnen gebruiken.

Ook zonder dat u verbonden bent aan de Vereniging Geestelijk Rationele Samenwerking kunt u steun bieden door een kaarsje te branden.