Betty Regelink – Dubbelman

Maandag 29 januari 2018 is ons oudste lid Betty Regelink overleden.
Betty mocht de gezegende leeftijd van 88 jaar bereiken.

Zaterdag 3 februari is er om 13:00 uur gelegenheid om afscheid te nemen in het uitvaartcentrum aan de Purmerweg 92 te Purmerend.
Aansluitend zal om 13:30 uur de crematieplechtigheid plaatsvinden in de aula.

Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangstkamer.

Correspondentieadres:
Ilja Regelink
Etta Palmstraat 14
1442 AR  Purmerend

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, verdere familie en alle die hen dierbaar zijn, heel veel sterkte de komende tijd.

Namens het bestuur en leden van de vereniging Geestelijk Rationele Samenwerking,

Wim Rob.