Allerzielenviering

Op 28 oktober werd bij onze vereniging de Allerzielenviering gehouden. 
Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop, met name  in de rooms katholieke kerk, zielen van overleden personen worden herdacht. Allerzielen wordt overal in de wereld gevierd, maar in de katholieke landen zoals bijvoorbeeld  Italië, Spanje en Portugal is het van grote betekenis.
Tegenwoordig is het niet meer alleen een ritueel of een viering voor mensen die gelovig zijn maar bij diverse instanties ( bv. door begrafenisondernemers, begraafplaatsen, crematoria, etc.) wordt er iets georganiseerd. Het gaat erom te benadrukken dat iemand niet vergeten wordt. Daarnaast is het troostrijk om te ervaren dat je niet de enige bent die iemand is kwijtgeraakt door de dood.

Samen herdenken en met elkaar. Bij onze vereniging is dit mogelijk gemaakt, met ondersteuning van bepaalde voorwerpen, zoals kaarsen, bloemen en foto’s om ons te laten zien dat zij niet vergeten zijn.

Eerder stond Loes van Loon gepland om deze avond bij onze vereniging te verzorgen. Helaas moest Loes afhaken omdat zij herstellende was van corona. We konden gelukkig in korte tijd een vervangend medium vinden. Carla Bronger was bereid om deze bijzondere avond voor onze vereniging te verzorgen.

Om 20:00 uur begon de avond. Rida Osinga opende de avond met een welkom aan de gasten en de leden. In het bijzonder heette zij Carla Bronger welkom omdat  zij bereid was om deze avond te verzorgen.
We zijn gewend om bij elke bijeenkomst de avond te beginnen met het zingen van een lied. Deze avond werd het lied ‘Macht de Liefde’  gezongen en aansluitend een ziekendienst die muzikaal door Wim Rob werd ondersteund.

Carla werd daarna uitgenodigd om de avond verder te verzorgen. Na  het voordragen van een gedicht, gaf zij aan de hand van de bloemen en foto’s boodschappen door van een dierbare aan de persoon die deze had neergelegd.
Het was tien uur toen Carla alle bloemen en foto’s had behandeld en sloot haar gedeelte af met een passend gedicht.
Rida bedankte Carla voor het verzorgen van deze avond en de aanwezigen voor hun steun en medewerking.
Op verzoek van Carla werd als afsluiting het liet “Boven de sterren” gezongen.

We kunnen terugzien op een geslaagde Allerzielenviering.

Dank je wel Carla.

We wensen Loes van Loon alle sterkte toe en een spoedig hertstel.

 

Ook houdt de vereniging besloten avonden. Bent u (nog) geen lid en heeft u belangstelling om eens een besloten avond met ons mee te maken, dan bent u van harte welkom. Neem van tevoren wel eerst even contact op met één van de bestuursleden.
Voor contact en meer informatie zie onze website: www.grs-medium.nl

 

Wim