BLOEMENSEANCE  31 maart 2016.

Op 31 maart was er bij onze vereniging een openbare avond. Ons lid, Diny Rob, was uitgenodigd om voor deze avond een bloemenseance te verzorgen. Alvorens  werden de bloemen op een gereed staande tafel gelegd. De bloemenpracht groeide in allerlei kleuren.
Gonnie Hin opende de avond en gaf aan dat bij elke verenigingsavond een ziekendienst wordt gehouden en dat we gewend zijn om te beginnen met het zingen van een lied. Deze avond was de keus gevallen op het lied “Macht der Liefde”. De ziekendienst werd muzikaal ondersteund door Wim Rob.

Daarna werd het woord aan Diny gegeven.
Diny begon met het aansteken van een kaars en las daarbij het volgende gedicht:

Gedicht-De Kaars

Daarna begon Diny aan de bloemenseance. Elke bloem met z’n eigen kleur of kleuren heeft zo zijn  betekenis. Hieruit kwamen boodschappen door voor de persoon  die de betreffende bloem of  het bloemstukje had neergelegd.  Ook waren er andere attributen neergelegd. Na elke persoonlijke boodschap gaf Diny een vlinder mee met een kleur die bij de betreffende persoon paste.

Na een welverdiende pauze las Diny nog een gedicht voor.

Gedicht-Ook al zie je me niet

Vervolgens ging Diny verder met de bloemenseance om daarna nog enkele spontane waarnemingen te doen. Tegen 22:00 uur sloot Diny haar avond af en gaf ons als laatste onderstaand gedicht mee.

Gedicht- Ga je eigen weg

Voor de aanwezigen die een aanvulling nodig hadden op de boodschap, welke  privé waren, maakte Diny in de pauze en na afloop nog even tijd vrij.Gonnie sloot de avond af met een dankwoord aan Diny en alle aanwezigen voor hun komst en steun. Tijdens de collecte (voor de leden) werd uit onze zangbundel het lied “Tel uw zegeningen” gezongen.

We mogen weer terugzien op een geslaagde avond.

Eja Wakker schreef haar bevindingen als aanvulling op de avond die Diny verzorgde:

Afgelopen week hebben we weer een mooie avond gehad. De avond was sfeervol en intiem, men voelde zich vrij vragen te stellen. Diny bracht de boodschappen zorgvuldig en duidelijk over. Ach soms denk je wel eens dat je alles nu wel weet op dit gebied, dat is misschien ook wel zo. Toch is het fijn als je een bevestiging krijgt, zodat je tevreden naar huis kunt gaan.
Je weet dat mensen bij deze vereniging serieus en zuiver werken, dat merk je ook aan de sfeer die daar hangt. Het is ook mooi als je ziet hoe mensen zich ontplooien.

Dank je wel Eja.


Ook houdt de vereniging besloten avonden. Heeft u belangstelling en wilt u zo’n avond eens meemaken, dan bent u van harte welkom. Neem daar voor wel eerst even contact op met één van de bestuursleden. 

Uiteraard vragen we voor deze avonden geen vergoeding van € 5,00.

Op onze website vindt u de gegevens van het bestuur (onder ‘contact’) en natuurlijk meer informatie over onze vereniging.

Wim