Bloemenseance door Diny Rob

Op 28 maart was er bij onze vereniging Geestelijk Rationele Samenwerking een openbare avond die door Diny Rob werd verzorgd met een bloemenseance.
Na 19:30 uur begon het langzaam binnen te stromen. Gasten en leden brachten ieder hun eigen bloem, boeket of plantje mee en legden deze op een gereedstaande tafel.
Om 20:00 uur begon de avond. Rida Osinga opende de avond met een welkom aan iedereen. Zij gaf aan dat bij elke verenigingsavond een ziekendienst wordt gehouden en dat we gewend zijn om te beginnen met het zingen van een lied. Deze avond was de keus gevallen op het lied
“Wat de toekomst brengen moge” en daar aansluitend werd de ziekendienst gehouden welke door Wim Rob muzikaal werd ondersteund. Daarna werd het woord aan Diny gegeven.
Diny begon met aansteken van een kaars en las daarbij het volgende gedicht voor:

DE KAARS

Ik brand een kaars
Een kaars dat warmte geeft
Een kaars  dat licht schenkt
Aan alles wat leeft.

Een kaars verwarmt ons hart,
Een kaars biedt troost bij pijn en verdriet
Een kaars geeft ons kracht
Zonder warmte en licht kunnen wij niet.

Met deze warmte kunnen wij de boodschappen ontvangen,
Een boodschap die ons en stukje verder brengt

op ons levenspad
En als wij allemaal goed luisteren,

is er voor ons allen een stukje puzzel
Die ontbreekt uit onze levenspuzzel

Diny begon daarna aan de bloemenseance. Elke bloem met z’n eigen kleur(en) heeft zo een  betekenis. Hieruit kwamen de boodschappen door voor de persoon die de betreffende bloem, bloemstukje of plantje had neergezet. Na elke persoonlijke boodschap gaf Diny een vlinder mee met een kleur die bij de betreffende persoon paste.
Voor de aanwezigen die een aanvulling nodig hadden op de boodschap, welke privé waren, maakte Diny in de pauze of na afloop nog even tijd voor vrij.

Aan het einde van de bloemenseance las Diny nog het volgende gedicht voor:

Een Boodschap

Een boodschap lieve mensen,
grijpt soms diep in je hart.
Het raakt je aan, zowel liefdevol als een beetje smart.

Een boodschap lieve mensen is een geschenk zomaar aan jou gegeven
en jij mocht het horen Al duurde het maar even.

Want daarom komen dingen door om jou verder te helpen.

Een boodschap lieve mensen brengt je een stukje verder op je levenspad
en als je goed hebt geluisterd weet jezelf wel wat.

Voor jou op het juiste tijdstip gezegd
wordt er weer een stukje van uw levenspuzzel aangelegd.


Rida sloot de avond af met een dankwoord en een boodschap aan de hand van een prachtig boeket bloem aan Diny. Daarnaast een dankjewel aan alle aanwezigen voor hun komst en steun.

Tijdens de collecte (voor de leden) werd uit onze zangbundel het lied “Macht der Liefde” gezongen.

We mogen weer terugzien op een geslaagde avond.

Dank je wel Diny.

Ook houdt de vereniging besloten avonden. Heeft u belangstelling en wilt u zo’n avond eens meemaken, dan bent u van harte welkom. Neem daar voor wel eerst even contact op met één van de bestuursleden.
Uiteraard vragen we voor deze avonden geen vergoeding van € 5,00.
Op onze website vindt u de gegevens van het bestuur (onder ‘contact’) en natuurlijk meer informatie over onze vereniging.

De volgende openbare avonden zullen plaatsvinden op:

25 april –     : Peter Coppens zal een avond verzorgen met Tarotkaarten en waarnemingen.
09 mei         : Carla Bronger geeft een avond met levens/boomtekeningen.

Wim Rob