Brief van Einstein

Albert Einstein overleed in 1955 en liet een collectie van 1400 brieven na aan de Hebrew University in Jeruzalem. Stiefdochter Margot Einstein liet vastleggen dat de brieven pas 20 jaar na haar dood mochten worden onthuld.

Deze brieven, gericht aan zijn vrouw en kinderen, werpen een nieuw licht op het persoonlijke leven van één van de grootste wetenschappers van de twintigste eeuw. In één van deze brieven aan een dochter schrijft hij:

“Er is een buitengewoon sterke macht waarvoor de wetenschap tot nu toe geen formele verklaring heeft gevonden. Het is een kracht die al het andere omvat en betreft én die zelfs achter elk verschijnsel in het heelal werkzaam is en nog niet door de wetenschap is geïdentificeerd:

Deze universele kracht is LIEFDE.

Liefde is zwaartekracht. Zij maakt dat we ons tot elkaar aangetrokken voelen.
Liefde is macht, want zij vermenigvuldigt het beste wat we hebben en staat de mensheid niet toe om in blinde zelfzuchtigheid te worden uitgedoofd.
Liefde ontvouwt en openbaart, want voor liefde leven en sterven wij.

Liefde is God en God is liefde.

Als we in plaats van E=mc2  accepteren dat de energie om de wereld te genezen kan worden verkregen door liefde, vermenigvuldigd met de lichtsnelheid in het kwadraat, komen we tot de conclusie dat liefde de sterkste kracht is, want zij heeft geen grenzen.

Als we willen dat onze soort zal overleven, als we de betekenis van het leven willen vinden en de wereld en elk levend wezen dat het bewoont willen redden, is liefde het enige antwoord. Misschien zijn we nog niet klaar om een bom van liefde te maken. Een apparaat krachtig genoeg om de haat, het egoïsme en de hebzucht die de planeet verwoesten, volledig te vernietigen. Echter, elk individu draagt een kleine, maar zeer krachtige generator van liefde in zich waarvan de energie erop wacht om te worden vrijgegeven. Wanneer we leren, lieve dochter, om deze universele energie te kunnen geven en te willen ontvangen, zullen wij hebben bevestigd dat liefde alles overwint en in staat is om alles en nog wat te overstijgen, want liefde is de essentie van het leven”.

Tot zover de brief aan een van zijn dochters.

Voor dit nieuwe jaar is mijn wens voor onze vereniging, dat wij weer kunnen samen komen en onze Liefdeskracht bundelen en uitzenden om onze planeet met deze kracht te helen en de mensen wijsheid te geven.

 

Wil de Groot.