De bijeenkomsten

Bij de vereniging kennen we verschillende bijeenkomsten, besloten en openbare.

Deze bijeenkomsten, ethische- en ontwikkelingsavonden, zijn alleen toegankelijk voor leden en genodigden. Voor gasten is, na overleg met het bestuur, wel toegang mogelijk. Per maand is er één ethische kring- en één ontwikkelingskringavond. Daarnaast kan een andere vorm van ontwikkeling plaatsvinden.

Openbare bijeenkomsten.

Op de openbare avonden kunnen zich diverse activiteiten voordoen. Mediums, leden of gasten worden dan uitgenodigd om een avond te verzorgen. Denk daarbij aan psychometrie, helderziende waarnemingen, bloemenseance en andere spirituele mogelijkheden.

Op openbare avonden wordt een vergoeding van €5,00 gevraagd voor niet leden. (graag uiterlijk 19.45 uur aanwezig zijn).

De samenkomsten bestaan uit 5 gedeeltes:

1. 20.00 – 20.10: welkomstwoord en mededelingen.

2. 20.10 – 20.15: ziekendienst.

3. 20.15 – 21.00: eerste gedeelte avond.

4. 21.00 – 21.15: pauze.

5. 21.15 – 22.00: tweede gedeelte.

Spirituele Lezing.

Een lezing wordt verzorgd door een lid van de vereniging of een spreekster/spreker van buitenaf. Vóór de lezing zal er een ziekendienst worden gehouden die zal worden geleid door één van de leden van de vereniging of door iemand op verzoek van het bestuur.

Het is mogelijk om een foto op te sturen voor de ziekendienst of af te geven tijdens een bijeenkomst. De foto wordt  in een “ziekenfotoboek” geplaatst en dit boek ligt tijdens de ziekendienst in de zaal. Tussen 20.10 en 20.15 uur is het voor de persoon op de foto aanbevolen ontspannen te gaan zitten of liggen. U kunt de foto opsturen naar het secretariaat van de vereniging t.n.v. W. Rob, Dokter Poolstraat 92, 1718 PD  Hoogwoud.

Ook kunnen mensen geholpen worden d.m.v. geestelijke genezing na de avond door leden van de vereniging die in overleg met de voorzitter zich daarvoor instellen. Wilt u voor hulpverlening in aanmerking komen, dan dient u eerst overleg te plegen met het bestuur. De hulpverlening na de avond en de hulpverlening d.m.v. afstandsgenezing is kosteloos. Men dient wel op de avond aanwezig te zijn om geholpen te kunnen worden.

Op openbare avonden is er geen hulpverlening.

De lezingen zijn gratis toegankelijk. De avonden kunt u vinden in de Activiteiten Agenda.