De Ethische kring van 15 oktober.

Vandaag heb ik steeds gevoeld, hoe blij wij mogen zijn, met bijeenkomsten zoals afgelopen donderdagavond.
Het is voor mij heel erg duidelijk geworden, hoe belangrijk kringavonden in deze tijd zijn.

We mochten ervaren hoe zuiver de opbouw van de avond was. De muziek die gespeeld werd door Wim, op het orgel, bracht ons naar een niveau, van waaruit we de boodschappen die doorkwamen, op een mooie wijze konden verwoorden.
De boodschappen vertelden ons ook, hoe belangrijk deze avonden zijn. Afgestemd op de Bron van Liefde, dragen wij een steentje bij, om de positieve krachten te versterken.
In een tijd waarin zwaarmoedigheid en negatieve gevoelens hoogtij vieren, raakt de wereld verder in onbalans.
Gevoelige mensen weten dat het van groot belang is,de positieve kanten te bevorderen.
De wereld is nu uit balans en dat moet weer hersteld worden. Dat kunnen we niet alleen, dat kan wel met mensen die er net zo over denken.
Samen hebben we gevoeld, hoe die eenheid, ons versterkte, dat we dit ook hebben gemerkt aan de boodschappen, dat het er toe doet, dat wij samen aandacht hebben voor de wereld, de mensen in nood, de dieren en de mensen om ons heen die hulp nodig hebben.

We mogen onszelf rijk voelen, met elkaar.
Een goede opkomst en weer een prachtige kringavond.

Eja

krul-klein

 

Namens het gehele bestuur kan ik rustig zeggen dat wij, zolang onze vereniging Geestelijk Rationele Samenwerking is opgestart, een hele fijne groep mensen bij elkaar hebben die gezamenlijk iets moois hebben neergezet. Terug kijkende op onze kringavonden waren deze allemaal fijn en kwamen er dan ook voor iedereen mooie boodschappen uit. Opbouwend waren deze voor de mensheid en de gehele wereld. De boodschappen spraken allemaal over LIEFDE vanuit je HART en het feit dat we allemaal gelijk zijn. Dit moeten we begrijpen en ook zo met elkaar en alles om moeten gaan. We werden telkens weer gesterkt in ons werk en wat wij doen in het leven. Ik ben dan ook zelf heel blij dat wij dit samen gedaan hebben en ik weet zeker dat wij nog meer mooie dingen aangereikt krijgen in deze avonden. Trouwens het is mij opgevallen dat alle avonden er een saamhorigheid heerst die goed is te noemen.

Laten wij zo doorgaan!

Dat is mijn wens en van het hele bestuur.

 

Liefs Gonnie