De toon maakt de muziek.

Het komt de laatste jaren steeds vaker voor dat we bij onze vereniging met kleuren en daarnaast met ondersteunende muziek werken.
Er is een zekere harmonie tussen deze twee. Maar hoe werkt dat nou zo ongeveer? Als je je daarin gaat verdiepen verdwaal je al snel in een wereld van veel, heel veel, informatie over het fenomeen tonen, klanken en kleuren. Ik wil mij over dit onderwerp beperken tot de invloeden van de tonen en klanken.

Geluid/klank ontstaat door een geluidsbron die veranderingen in de luchtdruk veroorzaakt waardoor een geluidsgolf door lucht voortbeweegt.  Wanneer zo’n geluidsgolf het trommelvlies bereikt, wordt dit aan het trillen gebracht in overeenstemming met de frequentie van die geluidsgolf.  Wij mensen nemen deze geluidsgolven waar via onze oren en via waarnemingen van de drukverschillen via onze porien. We horen dus niet alleen met onze oren, maar ook met ons gehele lichaam. We trillen mee als we horen en zien (de kleuren).  Vandaar dat onze ingewikkelde menselijke natuur niet alleen klank- en kleurtrilling is, maar dat klanken en kleuren ons ook beinvloeden.  Aangezien klank en kleur ook uitingen zijn van energie, is het hele universum in al zijn vormen een pure klank- en licht/kleurtrilling.

In ons menselijk lichaam trilt elk orgaan, elke bot en elk weefsel op zijn eigen frequentie.  Samen resoneren (weerklinken) ze tot een harmonieus geheel dat een persoonlijke trilling produceert als een levende symfonie.  Wanneer een orgaan niet meer op zijn juiste frequentie trilt, is het net alsof er ‘valse noten’ in de symfonie weerklinken. Dan kan je spreken van een mogelijke ziekte.
Wat kan klank in dat geval betekenen?  Er bestaat een harmonieleer die gaat over tonen en toonhoogtes. Een klank is dat wat je werkelijk hoort. Tonen zijn eigenlijk muzikale begrippen, die geschikt zijn om aspecten van een klank te omschrijven. Iedere klank draagt zijn eigen zeer specifieke karakter. Een stem klinkt anders dan een stuk ijzer dat tingelt, een gitaar of een trompet en een hond klinkt anders dan een kat.
Toch kunnen ze allemaal op dezelfde toonhoogte tingelen, blaffen, miauwen of zingen. Een klank is qua toon vaak meerduidig: er zijn bijna altijd meeklinkende boven- en onderdoken. De toonhoogte is dus een aspect van de werkelijkheid ‘klank’.

Elke klank heeft een eigen trilling/vibratie. Deze trilling of ook wel de trillingsfrequentie, is heel snel bij hoge tonen en bij lagere tonen is de trilling minder snel. Als we een lied zingen, doen we dit over eigenlijk op dezelfde toonhoogte. De vrouwen, met een hogere stem, zingen op dezelfde toonhoogte als de mannen met een lagere stem. Het resultaat is dan een harmonisch geheel.

Elke klank met z’n eigen trillingsfrequentie resoneert met een deel van je lichaam. Het werken met klank, door middel van muziek en/of zang, werkt op een aantal manieren: 
      *     direct via het gehoor, waardoor je in ontspanning kunt zijn;
      *     via de cellen van je lichaam.

De vibraties van verschillende instrumenten (muziek en/of stemmen), helpen het lichaam om een onbalans te herstellen en/of blokkades op te lossen. Hierdoor kan de energie weer ongehinderd stromen en raakt alles weer in harmonie.
Zoals eerder omschreven heeft elk deeltje van ons lichaam zijn eigen trillingsfrequentie, Elke klank is een samenstelling van tonen die op hun beurt een eigen klank/trilling geven. Daaruit kan je concluderen dat de toonsoort en daarbij het instrument die de hoorbare klanken weergeeft een grote rol speelt. De toonsoort (grondtoon), zoals we die kennen in de toonladder;
Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si -Do met daarin de tussentonen, bepalen daarmee de invloed op  alle deeltjes van het lichaam en/of de omgeving.
De grondtoon is de ”grond” waarop het muziek- en/of zangstuk staat, waaraan alles wat er gebeurt zich verhoudt. Een grondtoon kan veranderen, zwevend, strak of verdwijnen, dat hoor je dan terug in het betreffende wat geboden of gemaakt wordt.

Ons lichaam is een vat van trillingen en net als een muziekinstrument kunnen we het ook met klankfrequenties harmoniseren (in overeenstemming brengen). Elke cel, elk atoom, de hele kosmos, alles trilt van nature uit, alles heeft een hoorbare of niet hoorbare toon. Iedereen weet eigenlijk wel dat bepaalde geluiden een grote invloed hebben op onze emoties en op ons dieperliggend gevoel. Door een bepaald muziekstuk kan onze stemming veranderen.  Muziek werkt in op ons hele menselijk systeem.
Zo kunnen trillingen van muziekinstrumenten, en natuurlijk ook andere media, een grote uitwerking hebben op de ”snaren” van ons hart. Deze trilling kan een innerlijk akkoord aanraken, opbeurend, of het kan zelfs tranen doen opwellen, We zijn waarschijnlijk allemaal wel eens diep aangeraakt op deze wijze.  Klank heeft dus ook een grote invloed op ons gevoelslichaam, op onze ziel.
Vele jaren is het gebruik van klank en kleur, als een genezene medium, meer en meer in de aandacht gekomen op het gebied van de wetenschap. Naast de reguliere medische kennis kunnen en mogen we gebruik maken van kennis door de werkingen van verschillende energieen. Artsen, specialisten en therapeuten blijven we dus nodig hebben, maar door de werking van de trillingen van klanken en kleuren wordt er een aanvullende bijdrage geleverd aan het heelwordingsproces van mens dier en alles wat leeft.
Gezonde voeding, voldoende beweging en de zin voor relativering zijn de sterke beginselen voor een gezonde geest in een gezond lichaam te behouden en om ziekte te voorkomen.  Ook zingen, musiceren, alleen of met anderen, kan daar vast en zeker toe bijdragen.

Dan de volgende vragen die betrekking hebben op onze vereiging:
     *     Heeft het invloed om onze verenigingsavonden aan te vangen met zingen?
     *     Heeft het zin om de ziekendiensten te ondersteunen met muziek en waarbij veelal kleuren worden genoemd?

Mede gezien wat eerder is beschreven, kan het antwoord hierop zijn:
”Ja, dit alles heeft zo zijn reden!”

Door de aanraking van trillingen vindt verrassend en onverwacht, een transformatie plaats.  Een overgang, een doorgang, waarachter de Liefde altijd op ons wacht!

Wim