Een avond in de Kerstsfeer door Gerrie Sterrenburg.


De bijzondere kerstavond van onze vereniging werd gehouden donderdag 22 december jl. in “De Bovenkruier”. Bij binnenkomst was de zaal tijdig in de kerstsfeer gebracht.  De banketstaven werden gesneden, de kerstbroden gesmeerd en schalen met kaas en worst gereed gemaakt.Toen dit alles klaar was, kwamen de gasten en de leden binnen druppelen. Iedereen nam in de zaal plaats en het werd een gezellig samenzijn. 

Rond 20:00 uur leidde Gonnie Hin de avond in, met een welkom aan iedereen en een kerstwens voor vrede en liefde die zo hard nodig zijn in deze rumoerige wereld. Hierna werden enkele Kerstliederen gezongen met een ziekendienst die door Wim Rob muzikaal  werd ondersteund.
Toen kreeg Gerrie het woord en verzorgde daarna de verdere avond. Gerrie had thuis diverse stukjes gemaakt (zie de foto hierboven), enveloppen met een boodschap en dit alles uitgestald op de tafel. Elke keer pakte zij een bakje met een bijbehorende enveloppe, liep onbedoeld naar de persoon toe waarvoor het stukje bestemd was en gaf een boodschap die daarbij hoorde. Gerrie bracht aan de hand van de kleur van het bakje en de inhoud haar boodschap. Daarna vroeg zij aan de ontvang(st)er of er nog vragen waren. De boodschappen werden in alle liefde en zuiverheid gegeven.
Ongeveer 21:30 uur sloot Gerrie haar gedeelte af met het gedicht van de Lotusbloem.

De lotusbloem

Vroeg in de morgen wanneer de zo
Vanuit het donker weer verschijnt aan de horizon
Opent de lotusbloem zich, zo zuiver en zo rein
Om er in al zijn schoonheid gewoon maar te zijn

Geen vuil wat zich aan zijn blaadren hecht
Hij is daar in al zijn schoonheid, fier en oprecht
Zijn nieuwe bloemen worden voortgebracht
Vanuit zijn eigen wortelstam, vanuit zijn eigen kracht

Alles vanuit de buitenwereld is voor hem overbodig
Alles is in hem aanwezig, hij heeft niets van buitenaf meer nodig
Ondanks zijn vieze omgeving zal geen vuiligheid
aan hem vast blijven kleven
En blijft hij zijn schoonheid aan de wereld geven

In het moeras, wordt vanuit viezigheid, in het donker
en dat is zo bijzonder
De mooiste bloem op aarde geboren, als een groot, groot wonder
Zonder ooit een sprankje licht te hebben waargenomen
Zal de lotusbloem in al zijn schoonheid aan de oppervlakte komen

Vanuit het donker baant hij zich op gevoel een weg naar
het licht van de zon
Maar weet dat de schoonheid van de lotusbloem in vuiligheid
en duisternis begon
Als de lotus, de bloem, zo zuiver en rein
Is wat wij vanuit onze eigen liefde ooit zullen zijn

Hierna werden nog enkele Kerstliederen gezongen waaronder als afsluiting het “Ere zij God”.
Als afsluiting bedankte Gonnie iedereen en in het bijzonder Gerrie voor het vele werk en het verzorgen van deze bijzondere Kerstavond.
Voor iedereen was hierna, onder een gezellig samen zijn, kerstbrood, banketstaaf, worst en kaas. Het drankje kon op rekening van de vereniging bij de bar afgehaald worden.

We kunnen terugzien op een geslaagde avond in de Kerstsfeer.

Gerrie heel veel dank voor het verzorgen van deze avond. Natuurlijk ook je zoon en schoondochter voor hun steun aan jou.

Bij het huiswaarts gaan werd door Gonnie en Rob Hin een kaars aangeboden met een Kerstwens:”Het is goed een kaars aan te steken, om vrede en licht uit te zenden”.