Een bijzondere openbare avond met Carla Bronger.

Storm.          Code oranje.          Regen.Door deze weersomstandigheden zou je lekker binnen willen blijven. Begrijpelijk dat de opkomst niet zo groot was. Ondanks dat hebben we met elkaar een hele mooie avond gehad. Zoals gewoonlijk begonnen we met het zingen van een lied en een welkom van Gonnie. Aansluitend werd een korte ziekendienst gehouden die muzikaal werd ondersteund door Wim.
Daarna werd Carla uitgenodigd om de avond te verzorgen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat zij boodschappen zou doorgeven aan de hand waarnemingen met de dieren- medicijnkaarten. Carla stelde voor om deze avond anders in te vullen.
Vooraf mochten alle aanwezigen een dierenkaart trekken om later zelf de kaart intuïtief aan een ander te geven en te vertellen wat zij daarbij voelden.
Daarna vroeg Carla één van de aanwezigen om naar voren te komen en een viertal kaarten de trekken. Door de combinatie van deze kaarten gaf Carla aan de betreffende persoon een boodschap door. In een enkel geval werd, als aanvullende boodschap, een vijfde kaart  getrokken.
Nadat de boodschap van Carla was ontvangen, mocht deze persoon de vooraf ontvangen kaart intuïtief doorgeven aan een ander en vertellen wat hij/zij daarbij voelde. Dan mocht deze persoon weer naar voren komen om bij Carla vier kaarten uit te zoeken en de daarbij behorende boodschap te ontvangen. Op deze manier kreeg iedereen minimaal twee boodschappen.
Heel mooi zoals deze bijzondere avond werd gehouden, enerzijds een boodschap ontvangen, anderzijds het ontwikkelen van de ander in het geven van een boodschap.. Dit alles in goede, zuivere en ontspannen sfeer.  Hier heerste geen storm en gevaarcode oranje.

Aan het eind las Carla nog een aantal gedichten voor, waarvan het eerste gedicht voor  gericht was aan Gonnie en Rob Hin.
Waarom dit gedicht aan Gonnie en Rob?

Even een week terug. Donderdag 16 februari hadden we een hele mooie ethische kring avond. Na afloop van deze avond werden we door Gonnie en Rob verrast met de mededeling dat zij de volgende dag (17 februari) veertig jaar getrouwd zouden zijn. Dit werd gevierd met een flink stuk taart en een consumptie.

Toen Gonnie Carla wilde bedanken voor deze, zeer geslaagde avond, vroeg Rida haar hiermee te wachten en nog even te gaan zitten. Rida overhandigde, namens de leden, Gonnie en Rob een schitterende bos witte en rode rozen. Rida feliciteerde hen met hun veertig jarig huwelijk en wenste dat ze nog vele jaren gezond en gelukkig bij elkaar mogen blijven.   

 

Gonnie en Rob namens de leden nogmaals van harte gefeliciteerd.

Carla heel veel dank voor deze, interactieve, avond.

Wim