Op 8 oktober was er bij onze vereniging een openbare avond die door Diny Rob werd verzorgd met een bloemenseance. 
Na 19:30 uur begon het langzaam binnen te stromen. Gasten en leden brachten ieder hun eigen bloem of boeket mee en legden deze op een gereedstaande tafel. Een heuse kleurrijke bloemenzee groeide.
Om 20:00 uur begon de avond. Gonnie Hin opende de avond en gaf aan dat bij elke verenigingsavond een ziekendienst wordt gehouden. We zijn gewend om te beginnen met het zingen van een lied. Deze avond was de keus gevallen op het lied “Open mijn oog” en aansluitend werd een ziekendienst gehouden welke door Wim Rob muzikaal werd ondersteund. Daarna werd het woord aan Diny gegeven.
Diny begon met aansteken van een kaars en las daarbij het volgende gedicht:

 

DE KAARS

Ik brand een kaars
Een kaars dat warmte geeftKaarsen Ziekendienst (5)
Een kaars  dat licht schenkt
Aan alles wat leeft.

Een kaars verwarmt ons hart,
Een kaars biedt troost bij pijn en verdriet
Een kaars geeft ons kracht
Zonder warmte en licht kunnen wij niet.

 Met deze warmte kunnen wij de boodschappen ontvangen,
Een boodschap die ons en stukje verder brengt op ons levenspad
En als wij allemaal goed luisteren, is er voor ons allen een stukje puzzel
Die ontbreekt uit onze levenspuzzel

 Daarna begon Diny aan de bloemenseance. Elke bloem met z’n eigen kleur of kleuren heeft zo zijn eigen betekenis. Hieruit kwamen de boodschappen door voor de persoon  die de betreffende bloem of  het bloemstukje had neergelegd.  Niet alleen werden bloemen neergelegd. Zo lagen er een tweetal knuffels en andere voorwerpen met een bepaalde bedoeling. Na elke persoonlijke boodschap gaf Diny nog een vlinder mee met een kleur die bij de betreffende persoon paste.

Voor de aanwezigen die een aanvulling nodig hadden op de boodschap, welke erg privé waren, maakte Diny in de pauze of na afloop nog even tijd voor vrij.

Aan het einde van de bloemenseance las Diny nog het volgende gedicht voor:

 

GA JE EIGEN WEG…

Ga je eigen weg … En volg je eigen spoor
Al is het soms wel lastig … Loop als je kan toch door
Al sta je soms veel liever stil … Probeer toch door te gaan
Want elke stap vooruit … Is één niet stilgestaan
Ga je eigen weg … En volg je eigen spoor
Blijf niet stilstaan, want besef … De tijd gaat ook door
Je kunt maar één keer leven … Dus geef hem van katoen
Ga je eigen weg .. Niemand anders kan dat voor je doen.

Gonnie sloot de avond af met een dankwoord aan Diny en alle aanwezigen voor hun komst en steun. Tijdens de collecte (voor de leden) werd uit onze zangbundel het lied “Nader mijn God” gezongen.

 

We mogen weer terugzien op een geslaagde avond.

 

Ook houdt de vereniging besloten avonden. Heeft u belangstelling en wilt u zo’n avond eens meemaken, dan bent u van harte welkom. Neem daar voor wel eerst even contact op met één van de bestuursleden. 
Uiteraard vragen we voor deze avonden geen vergoeding van € 5,00.

Op onze website vindt u de gegevens van het bestuur (onder ‘contact’) en natuurlijk meer informatie over onze vereniging.

Wim