Helderziende waarnemingen met Carla Bronger

Donderdagavond 22 februari was er weer een openbare avond bij onze vereniging. Een avond die verzorgd werd door het medium Carla Bronger, lid van onze vereniging. 

Gonnie Hin, onze voorzitter, opende de avond met een welkom aan Carla en natuurlijk ook een welkom aan iedereen die aanwezig was.
Na het zingen van lied 24 “Neem Heer mijn beide handen” werd aansluitend daaraan een korte muzikale ziekendienst gehouden welke muzikaal door Wim Rob werd ondersteund. Vooraf aan deze ziekendienst werd door Gonnie diverse namen genoemd voor extra kracht. De vader van Carla is er slecht aan toe en voor hem werd dan ook extra aandacht gevraagd.   

Na de ziekendienst begon Carla aan haar gedeelte.
Elke aanwezige kreeg bij binnenkomst een papiertje met daarop een nummer. Willekeurig werd door Carla een nummertje genoemd en aan de hand daarvan werd, zonder dat Carla wist bij wie dit nummer hoorde, boodschappen gegeven. Bij het eerste gedeelte van de boodschap kreeg Carla contact met een bekende van Gene zijde die bekend was bij de betreffende persoon. Het tweede gedeelte was een persoonlijke boodschap die bij het nummer op het briefje hoorde. Iedereen kreeg na het ontvangen van de boodschap de mogelijkheid om vragen te stellen.
Carla sloot haar gedeelte van de avond af met een kort gedicht.
Ondanks de toestand en zorgen omtrent haar vader, verzorgde Carla een mooie avond voor ons en daarvoor bedankte Gonnie haar. Ook alle aanwezigen werden bedankt voor de steun en de liefde om zulke fijne avonden mogelijk te maken.

Als afsluiting op deze avond werd “Abba Vader” gezongen en voor de leden een collecte gehouden.

We mogen weer terugzien op een mooie avond.

Dank je wel Carla

Ook houdt onze vereniging besloten avonden. Bent u (nog) geen lid en heeft u belangstelling om eens een besloten avond met ons mee te maken, dan bent u van harte welkom. Neem van tevoren wel eerst even contact op met één van de bestuursleden.
Voor contact en meer informatie zie verder op onze website.

Wim