Helderziende waarnemingen Trevor en Corrie Burgoyne.

Donderdag 30 maart 2017 mochten we bij onze vereniging Trevor en Corrie Burgoyne begroeten. Trevor is een Engels sprekend medium en Corrie vertaalde zijn boodschappen, zodat iedereen alles kon volgen van wat er gebracht werd.
Onze voorzitter, Gonnie Hin, heette bij aanvang van de avond iedereen welkom en met name Trevor en Corrie. 


Bij onze vereniging is het de gewoonte om elke openbare avond te beginnen met een korte muzikale ziekendienst. In enkele gevallen wordt voor aanvang van de ziekendienst ook wel een lied gezongen, afhankelijk van het medium die de avond voor ons gaat verzorgen. Deze avond werd het lied “Blijheid” gezongen.

Voor deze ziekendienst werd door onze voorzitter extra aandacht gevraagd voor een aantal personen, de wereld waar op dit moment veel aan de hand is en natuurlijk ook kracht en liefde voor jezelf.

Na de ziekendienst werd het woord aan Trevor en Corrie gegeven. Trevor en Corrie stelden het zeer op prijs zoals wij onze avonden beginnen. Het zingen van een lied en de ziekendienst deden hun toch wel wat. Daarna stelde Corrie hun beide voor en vroeg aan de aanwezigen om bij de waarnemingen alleen met een duidelijk “Ja” of “Nee” te reageren. Ook is discretie voor hun heel belangrijk. Trevor begon daarna aan de waarnemingen. Waarnemingen waar hij de tijd voor nam als dat voor de betreffende persoon nodig was. Waarnemingen, soms met een lach en soms met een traan. Zijn boodschappen waren heel persoonlijk vanuit Gene Zijde. Het waren boodschappen met inhoud, ook voor iedereen die aanwezig was en geen persoonlijke boodschap kreeg.

Halverwege de avond werd er een korte pauze gehouden. Na deze pauze kwamen Trevor en Corrie met het verzoek om nog een korte ziekendienst te houden voor een huisvriend die onlangs een openhartoperatie moest onder gaan.
Deze ziekendienst werd wederom  door Wim ondersteund.  
Trevor en Corrie verzorgden een geweldige avond. Een avond met een lach en een traan, maar waar we met veel genoegen op terugkijken.

Trevor en Corrie heel veel dank.

Na een dankwoord van de voorzitter werd de avond afgesloten met zingen van lied 201:
“Macht der Liefde”.

Wim.