Helderziende waarnemingen Trevor en Corrie Burgoyne.


Donderdag 13 oktober 2016 mochten we bij onze vereniging Trevor en Corrie Burgoyne begroeten. Trevor is een Engels sprekend medium en Corrie vertaalde zijn boodschappen, zodat iedereen alles kon volgen van wat er gebracht werd.

Onze voorzitter, Gonnie Hin, heette bij aanvang van de avond iedereen welkom en met name Trevor en Corrie. 
Bij onze vereniging is het de gewoonte om te beginnen met het zingen van een lied en daarna wordt er altijd een korte muzikale ziekendienst gehouden. Voor deze ziekendienst werd door onze voorzitter extra aandacht gevraagd voor een aantal personen, de wereld waar op dit moment veel aan de hand is en natuurlijk ook kracht en liefde voor jezelf.

Na de ziekendienst werd het woord aan Trevor en Corrie gegeven. Trevor en Corrie stelden het zeer op prijs zoals wij onze avonden beginnen. Het zingen van een lied en de ziekendienst deden hun toch wel wat. Daarna stelde Corrie hun beide voor en vroeg aan de aanwezigen om bij de waarnemingen alleen met een duidelijk “Ja of Nee” te reageren. Ook is discretie voor hun heel belangrijk. Trevor begon daarna aan de waarnemingen. Waarnemingen waar hij de tijd voor nam, omdat die voor dat betreffende persoon nodig was. Waarnemingen, soms met een lach en soms met een traan. Zijn boodschappen waren heel persoonlijk vanuit Gene Zijde. Het waren boodschappen met inhoud, ook voor iedereen die aanwezig was en geen persoonlijke boodschap kreeg.

Trevor en Corrie gaven als rode draad  in de boodschappen voor iedereen mee:

Het leven is een les.
Als je je niet prettig of ellendig voelt, vraag altijd om hulp. ‘Ze’ zijn er voor je”.

 

Trevor en Corrie verzorgden een geweldige avond. Een avond met een lach en een traan, maar waar we met veel genoegen op terugkijken.

Na een dankwoord van de voorzitter werd de avond afgesloten met zingen van het lied:
“Tel uw zegeningen”.

Wim.


PS.:
Op donderdag 27 oktober zal Peter Coppens bij onze vereniging een avond verzorgen en op donderdag 3 november zal Illy Klimmert een avond verzorgen met een bloemenseance (Allerzielen). Zie later op meer op onze website.