Het afgelopen verenigingsjaar.

Met een blij gevoel over alle lieve mensen, die het mogelijk hebben gemaakt dat wij als vereniging samen hele mooie en goede avonden hebben mogen delen, sluit ik weer een fijn jaar af. Samen werken we hieraan en dat is iedere keer weer te merken.
Wij zien als bestuur heel veel mensen die groeien en zich eerder inzetten dan wij denken voor onze vereniging, waarvoor wij dan ook zeer dankbaar zijn. Maar voor het bestuur  blijft het steeds opletten dat wij niemand vergeten om de kans te krijgen  zich verder te ontplooien.

Tijdens de kringavonden komen er vele mooie boodschappen door die ons allemaal sterken om door te gaan met ons mooie werk. 
Ook wordt aan het bestuur wel een de vraag gesteld: “Wat is nou het verschil tussen een ontwikkelings- en ethische kringavond”. Dan zijn wij blij dat we daar een goed antwoord op kunnen geven en men het verschil begrijpt.

Op de overige avonden kunnen wij ook nog steeds veel bieden en dat doet goed. Ook helpen de leden en zelfs gasten na afloop van een avond mee om de zaal weer netjes achter te laten en daar zijn wij dan ook iedereen zeer dankbaar voor. Zoals wij in ons logo hebben staan, zijn wij een vereniging van “Geestelijk Rationele Samenwerking” en dit maakt iedereen nog steeds waar.

Door de hulp en medewerking van de vrijwilligers van de Bovenkruier, is het mogelijk om de zaal altijd gezellig en sfeervol in te richten.  

Heeft u ideeën voor een invulling van een avond, geef dit dan even aan het bestuur door. Ik spreek dan ook de wens uit om zo samen verder te mogen gaan met elkaar. 
Wij wensen iedereen dan ook een gezond en fijn 2018 toe. En alle zieken beterschap en/of kracht in het jaar 2018.

Gonnie