Het jaar 2018.

Wij kunnen weer allen terugkijken op een goed jaar 2018.
Met heel veel lieve mensen (leden en onze gasten), die het mogelijk hebben gemaakt dat wij als vereniging dit jaar het weer met een fijn gevoel hebben kunnen afsluiten. Samenwerkend uit een eenheid van Liefde en met begrip voor elkaar. Natuurlijk is het gewoon dat we elkaar wel eens niet begrijpen en dat er een misverstand ontstaat, maar met  een gezond verstand en veel Liefde voor elkaar, kom je er altijd weer uit. Gelukkig gaan we op deze manier met elkaar om en daarom is er ook een groep ontstaan die samen willen werken aan het geheel en de verenigingsnaam “Geestelijk Rationele Samenwerking” ook tot uitvoer brengen.
Ook dit jaar hebben wij afgesloten met eerst een hele fijne Kerstviering en daarna een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Sommige leden hadden iets voor ons meegenomen, kortom we werden verwend en zijn met een tevreden Kerstgevoel naar huis gegaan. Wij zijn nu een paar weken vrij, maar vragen u om toch op de donderdagavond vijf minuten vrij te maken voor de zieken en aan allen die het nodig hebben. Ook al zijn wij vrij, als bestuur blijven wij natuurlijk altijd bereikbaar voor hulp in nood.
Wij merken dat iedereen zich inzet voor onze vereniging en zijn blij dat we dit in gezamenlijkheid kunnen doen.
Zoals wij in ons logo hebben staan zijn wij een vereniging van Geestelijk Rationele Samenwerking en de kracht van deze woorden hebben we met elkaar wel sterker gemaakt.
Door de hulp en medewerking van de “vrijwilligers” van de Bovenkruier, is het mogelijk voor ons om de zaal steeds gezellig en sfeervol in te richten, onze dank daarvoor.

Heeft u ideeën voor een invulling van een avond, geef dit dan even aan het bestuur door. Ik spreek dan ook de wens uit om in 2019 zo samen met elkaar verder te mogen gaan. 

Wij wensen iedereen dan ook een fijn en gezond Nieuwjaar toe. Voor de zieken, voor zover mogelijk, beterschap.

Het bestuur.