Het jaar 2019.

 

Wij kunnen weer terugkijken op een goed jaar 2019. Met veel lieve mensen, leden en genodigden, die het weer mogelijk hebben gemaakt dat wij als vereniging het jaar met een heel fijn gevoel hebben kunnen afsluiten. Werkend als een eenheid in Liefde en met begrip voor elkaar. Zoals overal verschillen we soms van mening, omdat we niet altijd de taal van de ander verstaan, maar wel bereid zijn het gesprek met elkaar aan te gaan, waarop het gevoel van Samenwerking en Liefde naar boven ontstaat. Dit alles mogen we als een cadeau beschouwen van jaren samenwerking, waarin het vertrouwen naar elkaar toe, is gegroeid.

Dit jaar hebben we helaas ook weer van enige leden afscheid moeten nemen. Zoals van de altijd zorgzame Klara Schulze- Van der Knaap. Gelukkig heeft haar ziekbed niet langer dan vier maanden geduurd. Dit was niet weggelegd voor onze lieve Sarie Seinen, voor haar was de weg zwaar en vermoeiend. Gelukkig stond haar trouwe vriendin Gerrie Sterrenburg haar bij in de vragen naar de weg die zij had te gaan. Wij wensen beide families veel sterkte en in goed vertrouwen weten wij, dat beiden in veilige handen zijn aangekomen.

De laatste samenkomst in 2019 was onze Kerstdienst, waarin een Kerstvertelling van Rida Osinga. We sloten de avond af met een gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje. Bij het weggaan mocht iedereen een stenen poesje uitzoeken en dat min of meer als een teken zien van zachtheid, waarmee we het jaar wilden afsluiten.

Toch vragen wij u om op de donderdagavonden als we niet samenkomen, vijf minuten vrij te maken om in gedachte bij de zieken te zijn en bij ieder die dat nodig heeft. Want u weet allen dat “Gedachtekracht” heel veel kan doen.

Als bestuur blijven wij natuurlijk altijd bereikbaar voor hulp in nood. Onze E-mailadressen staan op de site onder ‘Contact’. Wij zijn blij dat iedereen zich zo inzet voor onze vereniging en daarvoor zijn wij dan ook zeer dankbaar. Zoals wij in ons logo hebben staan, zijn wij een vereniging van Geestelijk Rationele Samenwerking en daar blijven wij voor staan. Door de medewerking van de vrijwilligers van “de Bovenkruier”, was het altijd mogelijk om de zaal gezellig en sfeervol in te richten, onze dank daarvoor.

Heeft u ideeën voor de invulling van een avond, geef dit dan aan ons door. Wij willen graag samen met u de opgaande lijn van de GRS voortzetten.    

Wij wensen iedereen dan ook een liefdevol Nieuwjaar, in veiligheid en goede gezondheid toe.  
En alle zieken beterschap.

 

Het bestuur.