Het verenigingsjaar 2019 / 2020.

Het is alweer mei en dat betekent dat we aan het eind van ons verenigingsjaar zijn aangekomen. Toch met een treurig gevoel dat we nu niet onze afsluit avond kunnen houden na de ethische kringavond, om daarna de zomerstop in te gaan. Het is niet anders, het wordt geen knuffel of wat dan ook, dan alleen maar op afstand er voor elkaar willen zijn.

Natuurlijk zijn wij als bestuur altijd blij met alle lieve leden en genodigden die het mogelijk hebben gemaakt, dat wij als vereniging, hele fijne en goede avonden hebben kunnen beleven.

Samen werken we hieraan en dat is ook te merken aan de manier waarop wij omgaan met het feit dat we elkaar even niet lijfelijk kunnen zien.

De afspraak met elkaar om op de donderdagavond om acht uur gezamenlijk onze krachten te bundelen voor de zieken en de disharmonie in de wereld, geeft aan hoe wij verbonden zijn.  Juist nu vragen we ook om kracht om met elkaar dit virus, die ons allemaal scheidt, snel te mogen overwinnen. En dat er een vaccin komt, opdat we elkaar weer dichter mogen naderen en weer bijeen kunnen komen. We hopen dat dit al mogelijk mag zijn op 3 september a.s.

Wij hebben gezien en zijn daar heel blij mee, dat in het afgelopen seizoen er diverse mensen zijn gegroeid in hun spiritualiteit en daardoor ook een groei voor onze vereniging betekenen. Wel moeten wij oplettend blijven dat iedereen zich verder kan ontplooien.

Tijdens onze laatste kringavonden kwamen al boodschappen door die ons al voorbereidde op wat komen zou en dat het voor velen moeilijk zou worden. Dit alles sterkt ons om door te gaan met dit mooie werk, gesteund door krachten die sterker zijn dan wij. We zijn teruggeworpen in de stilte, om stil te kunnen staan en te luisteren naar ons hart van wat werkelijk belangrijk is.

Zoals wij in ons logo hebben staan, zijn wij een vereniging van Geestelijk Rationele Samenwerking en dit maakt iedereen nog steeds waar, want na afloop van een gehouden avond, wordt gezamenlijk de zaal weer netjes opgeruimd en achter gelaten. En mede door de hulp en medewerking van de “vrijwilligers” van de Bovenkruier, is het mogelijk om de zaal steeds gezellig en sfeervol in te richten.  

Wij wensen iedereen een fijne zomer en hopelijk zien wij elkaar weer na de zomerstop.

 

Namens het bestuur.  

Gonnie, Wim en Rida.