Intuïtieve ontwikkeling 24 maart 2016
Elke donderdag als we weer bij elkaar zijn houden we een ziekendienst. Gezien de toestand in de wereld werd door Gonnie Hin extra aandacht daar voor gevraagd. De ziekendienst werd muzikaal ondersteund door Wim Rob. Na de ziekendienst gaf Gerrie Sterrenburg aan dat de ziekendiensten zeker werken, gezien de positieve invloed op één van haar vriendinnen.

Daarna werd aan Wil de Groot, die deze avond verzorgde, het woord gegeven.

Image1

Na het uitreiken van de vellen tekenpapier, met daarop een rechthoek getekend, legde Wil uit wat de bedoeling hiervan was.

 

 

 

 

Image2

Binnen het vierkant moest een lijn getrokken worden met  15 á 17 raakpunten tegen de omtrek van het vierkant.

Het lijnenspel dat binnen het vierkant ontstond, toonde uiteindelijk allerlei vlakjes in verschillende vormen.

 

 

 

Image3

 

De vlakjes werden op een bepaalde manier, daar waar de punten elkaar raakten, met één kleur ingekleurd. Waar en met welk vlakje je begon, was de eigen keuze. Zo ook de kleur die je wilde gebruiken. Je kon doorgaan totdat er een voor jou mooi ingekleurd figuur ontstond. Daarna werd het aantal ingekleurde vlakken geteld en genoteerd bij het vierkant.

 

 

 

Image4Image5Vervolgens werd het vel papier dubbel gevouwen en aan de binnenzijde werd een woord geschreven dat in je gedachten kwam. Daarna werd het papier nogmaals gevouwen en aan de buitenzijde moest je een grote stip plaatsen. De niet meer zichtbare tekening en het woord werden nu door Wil ingenomen en geschud.

 

Na een korte pauze namen we weer plaats in een kring en liet Wil ieder een tekening uit de voorgehouden stapel pakken. Het was de bedoeling dat deze voorlopig niet ingekeken zou worden. Het papier werd in de handen genomen met de stip naar boven gekeerd. Wil nam ons mee in een korte meditatie,  waarin we geleidelijk de onrust in ons hoofd, maag enz. via de voeten naar de aarde afgaven. De concentratie op de stip was hierbij van groot belang. Wil bracht ons daarmee in een bepaalde trans / lichte hypnose. De vragen die zij hierbij stelde gingen over van wat je zag, rook, voelde of hoorde tijdens de concentratie op de stip.Hierna  kreeg iedereen de mogelijkheid om haar/zijn waarneming te vertellen, een uitleg te geven omtrent het toen zichtbare woord, de vorm en de kleur van de gemaakte afbeelding en over het getal dat bij het resultaat geschreven was.
Het was een wonder wat hiervan de resultaten waren! Geweldig!

Wil rondde haar mooie en goed verzorgde avond af met een woord van dank voor de fijne samenwerking.

Wil, namens de aanwezigen, heel veel dank en waardering voor deze mooie avond.

Gonnie sloot de avond af met een woord van dank aan Wil . Na deze fijne avond werd als afronding  het passende lied “Tel uw zegeningen” gezongen.

Wim

   100_5990