Na de zomerstop………

In de maanden juni, juli en augustus waren er geen bijeenkomsten van onze vereniging. Wel was er in die maanden toch enige verbondenheid met elkaar. Elke donderdagavond, als we niet bij elkaar waren, werd door velen van ons om acht uur een kaars gebrand. Hiermee werd met elkaar een kring van licht gevormd voor moeder aarde, vrede en begrip, steun voor wie het nodig heeft, genezing voor de zieken en kracht voor jezelf. Alle activiteiten vanuit onze vereniging staan dus niet stil, we blijven samenwerken.
Tijdens de zomerstop zijn er altijd mensen die te maken hebben gekregen met tegenslag of met het verlies van een dierbare. Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken. Gelukkig zijn er ook mensen die tijdens de zomerstop genoten hebben en allerlei mooie ervaringen hebben opgedaan.

Donderdag 1 september is het dan zo ver dat we elkaar weer kunnen ontmoeten na een lange zomerstop. Onze eerste bijeenkomst begint met een ontwikkelingskring. Na de kringavond zelf is er altijd wel tijd over om elkaar bij te praten.
Voor de komende maanden zijn er weer mooie openbare avonden gepland.

  • Wilma ter Horst (bijenwastekeningen),
  • Trevor Burgoyne een Engels medium (psychometrie/waarnemingen). Corrie, zijn vrouw, zorgt voor de vertaling,
  • Peter Coppens (psychometrie),
  • Illy Klimmert (bloemenseance) Allerzielen)),
  • Carla Bronger (medicijnkaarten)
  • Gerrie Sterrenburg verzorgd de kerstviering.

Ook voor de “besloten avonden” staan er diverse mooie avonden in het vooruitzicht. Buiten onze kringavonden zijn er ook avonden met persoonlijke ontwikkeling.
Wilt u eens een besloten avond bijwonen,  dan is dit altijd mogelijk. Graag dan ‘vooraf’ even contact opnemen met één van onze bestuursleden. Via de website van de vereniging www.grs-medium.nl kunt u contact opnemen met het bestuur en meer informatie over onze vereniging vinden.

Namens het bestuur.

Wim