Na de zomerstop 2017

In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten van onze vereniging geweest. Wel was er in die maanden toch enige verbondenheid met elkaar. Elke donderdagavond, als we niet bij elkaar waren, werd door velen van ons om acht uur een kaars gebrand. Hiermee werd met elkaar een kring van licht gevormd voor moeder aarde, vrede en begrip, steun voor wie het nodig heeft, genezing voor de zieken en kracht voor jezelf. Alle activiteiten vanuit onze vereniging staan dus niet stil, we blijven samenwerken.
Tijdens de zomerstop zijn er altijd mensen die te maken hebben gekregen met tegenslag of met een verlies van een dierbare. Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken. Natuurlijk zijn er ook mensen die tijdens de zomerstop genoten hebben van allerlei mooie ervaringen en nieuwe krachten hebben opgebouwd.

Donderdag 7 september is het dan zo ver dat we elkaar weer kunnen ontmoeten na een lange zomerstop. De eerste bijeenkomst beginnen we met een ontwikkelingskring. Na de kringavond zelf is er altijd wel tijd over om elkaar bij te praten.

Voor wat betreft de avonden in de komende maanden zijn er weer mooie openbare avonden gepland.
Paranormale avond                                                             Diverse mediums
Kaarsroetlezen                                                                      Gerrie  Sterrenburg
Bloemenseance (Allerzielen)                                             Wilma ter Horst
Waarnemingen/Tarotkaarten                                           Peter Coppens
Kerstviering Kerstverhaal aan de hand van Ikonen      Wil de Groot

Wat betreft de ‘besloten avonden’ zijn er weer diverse mooie avonden in het vooruitzicht. Buiten onze kringavonden zijn er ook avonden met persoonlijke ontwikkeling.
Wilt u eens een besloten avond bijwonen  dan is dit altijd mogelijk. Graag dan ‘vooraf’ even contact opnemen met één van onze bestuursleden.
Via de website van de vereniging www.grs-medium.nl kunt u contact opnemen met het bestuur en meer informatie over onze vereniging vinden.

Namens het bestuur.

Wim