Na de zomerstop………

Gewoonlijk zijn er in de maanden juni, juli en augustus geen bijeenkomsten van onze vereniging. Door de coronaperikelen moesten we ons houden aan de regels die door het RIVM opgelegd waren en moesten we daarom vanaf  medio maart stoppen met onze bijeenkomsten

Wel is er in die maanden, vanaf maart tot en met augustus,  toch enige verbondenheid met elkaar. Elke donderdagavond, als we niet bij elkaar zijn, wordt door velen van ons om acht uur een kaars gebrand. Hiermee wordt met elkaar een kring van licht gevormd voor moeder aarde, vrede en begrip, steun voor wie het nodig heeft, genezing voor de zieken en kracht voor jezelf. Alle activiteiten vanuit onze vereniging staan dus niet stil, we blijven samenwerken.

De avonden.
In september mochten we, onder de voorgeschreven voorwaarden van het RIVM, weer starten met onze bijeenkomsten. Om in een bepaalde sfeer te komen wordt, normaal gesproken bij elke samenkomst van onze vereniging, vooraf altijd één of meerdere liederen gezongen en daarna een korte ziekendienst gehouden. Eén van de voorwaarden van het RIVM is, dat zingen uit den boze is. Als afsluiting van de avond werd dan ook niet gezongen.

Zoals gewoonlijk startten we nu ook op de eerste donderdag in september met een ontwikkelingskring. De opkomst was, mede gezien door de coronaperikelen, niet bijzonder groot maar de boodschappen die doorkwamen waren van hoog niveau en zuiver van inhoud. Daarbij werd er vanuit het hart gewerkt aan de toestand in de wereld. We mogen terugzien op een warme avond met een hele goede en liefdevolle  sfeer.

De tweede avond zou Eja Wakker voor de vereniging verzorgen, maar door persoonlijke omstandigheden moest zij afhaken. Diny Rob was bereid om deze avond te begeleiden. Het  thema stond in het teken van de kleuren. Iedere aanwezige zocht een blanco mandala uit en kleurde deze in. Aan de hand van de gebruikte kleuren werd er uitleg gegeven over elke ingekleurde mandala. Enkele mandala’s werden gebruikt als ondersteuning voor een lid die ernstig ziek was. We konden terugzien op een geslaagde avond met een dosis humor en de nodige emoties.

De derde verenigingsavond was de avond met de ethische kring. Samenwerking en aandacht voor een lid die heel erg ziek was, stonden centraal. Veel liefde en steun werden in de boodschappen ontvangen en gegeven. De sfeer was bijzonder, zuiver en liefdevol.

De laatste donderdagavond in september was eerst gepland voor een openbare Paranormale avond. Deze avond hebben we om veiligheidsredenen moeten schrappen en omgezet naar een ledenavond. De leden kregen de mogelijkheid om, net zoals een Paranormale avond, boodschappen aan elkaar door te geven. Er werd onder andere gebruik gemaakt van psychometrie, kaartleggen, kleuren en tenenlezen. Het werd een geslaagde avond waarin ieder zijn “kwaliteiten” heeft mogen en kunnen ontwikkelen.

Onze vereniging Geestelijk Rationele Samenwerking is niet alleen op de bijeenkomsten spiritueel actief maar ook op momenten daarbuiten waar het nodig is, wordt hulp geboden.

We prijzen ons blij en gelukkig met de inzet, de goede sfeer en de onderlinge samenwerking.

 

Het bestuur Geestelijk Rationele Samenwerking