Numerologie aan de hand van het Pentagram.

Op 31 maart heeft ons lid Wil de Groot een avond voor onze vereniging verzorgd. Deze avond stonden het Pentagram en de combinatie Numerologie centraal. 
Gonnie Hin, onze voorzitter, opende de avond met een welkom aan de aanwezigen en in het bijzonder Wil de Groot. Door de weersomstandigheden (sneeuwbuien) was de opkomst minder dan gewoonlijk.
Na het zingen van lied “Macht Der Liefde” werd, na het noemen van enkele namen, een korte muzikale ziekendienst gehouden.

Wil begon haar gedeelte met  een persoonlijke inleiding over het onderwerp die deze avond centraal stond.
“Ik geloof dat er een onzichtbare lichtwereld bestaat waaruit we geboren worden en waar we weer naar terugkeren. Een wereld van waaruit gidsen ons begeleiden en overleden geliefden ons steunen. Ik geloof ook in reïncarnatie van de ziel. Als we, in overleg met een hogere gids, besluiten om te reïncarneren op aarde, bepalen we zelf waar, bij wie en op welk tijdstip dat gaat gebeuren.
We kiezen dus wat we hier willen leren en meemaken. De Aarde heeft zich beschikbaar gesteld om een leerschool te zijn voor onze zielen zodat we kunnen groeien in Liefde en Bewustzijn.
Bij de geboorte wordt bij de meeste mensen het grootste deel van het geheugen gewist zodat we opnieuw blanco kunnen beginnen. 
Door de begeleiding die we bij onze keuze krijgen om opnieuw geboren te worden is er een sturing die voorbij ons begrip gaat. Die ons als individu de vrijheid of misschien zelf de opdracht geeft om te leren wat en wie we zijn. Wat we kunnen betekenen in onze rol als mens voor ons groeiproces.
Die gekozen geboortedatum is dus een belangrijk gegeven voor wat we hier willen doen”.

Na deze inleiding werd de uitleg van het Pentagram gegeven. Penta is een vertaling uit het Grieks en betekent een 5-voudigheid. Vaak wordt ‘Penta’ gebruikt als voorvoegsel in samengestelde woorden zoals deze avond “Pentagram”.


Iedere aanwezige kreeg een vel papier waarop diverse punten stonden om een drietal Pentagrammen te tekenen.
Wil gaf vooraf aan hoe de punten met elkaar verbonden moesten worden. Uiteindelijk had iedereen een aantal Pantagrammen op hun papier staan.

 

Het Pentagram is een vijfpuntige ster en één van de oudste symbolen ter wereld: het werd al meer dan 4000 jaar voor Christus gebruikt.   

In een Pentagram kunnen verschillende betekenissen/symbolieken worden gegeven zoals bijvoorbeeld:

De natuurlijke harmonie:
>   Hout
>   Aarde
>   Water
>   Vuur
>   Metaal

Het pentagram kan ook staan voor de vijfzintuigen zoals:
>   Voelen
>   Zien
>   Ruiken
>   Horen
>   Proeven
Leonardo da Vinci was degene die het menselijk lichaam, hoofd, romp, armen en benen in het Pentagram aanbracht.  Dit symboliseerde voor Leonardo de Vinci de samenhang tussen mens en kosmos: je lijf is een klein kopie van het universum.

 

 

 

Na een ruime uitleg van Wil over het Pentagram zelf, volgde de uiteenzetting van de numerologie in combinatie met het Pentagram. Met de Numerologie van het Pentagram verkrijg je vanuit je geboortedatum informatie over je werk, talenten en inzicht in de wijze waarop je reageert in bepaalde situaties.
We kijken in het pentagram tegen de voorkant (spiegelbeeld) van iemand aan. Links is dus de rechterkant. In dit pentagram staan zowel de statische als de dynamische getallen afgebeeld, waardoor er een totaalbeeld ontstaat.

Als voorbeeld nemen we in deze samenvatting de geboortedatum: 13-11-1981. We beginnen met het levenslesgetal (statische getallen). Tel alle getallen uit je geboortedatum op, in dit geval 1+3+1+1+1+9+8+1= 25=7. Dit levenslesgetal 25/7 komt in het centrum van het pentagram te staan. Bij het levenslesgetal is wel het eeuwgetal meegenomen, maar wordt niet meegenomen in het pentagram. De statische en dynamische getallen zijn dus in dit voorbeeld 13-11-81. We beginnen met de statische getallen van boven (het ontstaan) te tellen en vullen dan de getallen tegen de wijzers van de klok in. Dus boven 1, 1, 1, 1 en dan 3 en 8. Bij de dynamische getallen, die we tussen haakjes in het pentagram zetten, gaan we uit van het levenslesgetal 7 en plaatsen die denkbeeldig bovenaan, dus niet vermelden, maar van daaruit gaan we wel tellen.

Wil liet ons zien wat het geboortegetal voor ons als waarde had en ook dat de open plekken in het pentagram een andere waarde vertegenwoordigde. Kortom het leren inzien van grote verbanden en dit aan de hand van het Pentagram in combinatie met Numerologie.

Wil sloot haar gedeelte af met een prachtig, toepasbaar, gedicht.

Het was een avond met veel informatie, maar bovenal leerzaam. Gonnie Hin bedankte Wil de Groot voor haar inzet en de uitleg over het Pentagram.
De avond werd afgesloten met een collecte en het zingen van lied “Tel uw zegeningen”  

 

Wil heel veel dank voor het vele werk en de leerzame avond
 die jij voor onze vereniging bracht.