Openbare avond met Cora de Koning.

Donderdag 24 februari mochten we bij onze vereniging Cora de Koning begroeten.
Rida Osinga, bestuurslid van onze vereniging heette bij aanvang van de avond iedereen welkom en in het bijzonder Cora de Koning. 
Bij onze vereniging is het de gewoonte om te beginnen met het zingen van een lied en de keuze viel op het voor ons bekende lied “Macht der Liefde’. Daarna werd er zoals altijd een korte muzikale ziekendienst gehouden, ondersteund met het orgelspel van Wim Rob. Voor deze ziekendienst werd door Rida aandacht gevraagd voor een aantal personen. Ook extra vroeg zij aandacht voor een vredelievend land wat onnodig is aangevallen om deze mensen mee te nemen, maar ook veel kracht en liefde voor jezelf.

Na de ziekendienst werd het woord aan Cora gegeven.
Voordat iedereen binnenkwam, had Cora op een lange tafel een groot aantal ‘glaswerken’ in diverse kleuren en vormen uitgestald. Bij binnenkomst kregen de aanwezigen een nummertje uitgereikt en konden het onder het zelfgekozen glaswerkje leggen.
Cora vertelde voor aanvang van het te behandelen ‘glaswerkjes’ dat dit het spiegeltje voor de betrokken persoon zou zijn, het zogenaamde Karmaspiegeltje. Bij het neerleggen van het nummertje onder het stukje glas, heb jezelf een keuze gemaakt. Aan de karmaspiegel zit een stuk verleden, heden en toekomst van je. Dit kan zowel de een maatschappelijk als een spirituele betekenis zijn.
Aan de hand van deze karmaspiegels gaf Cora haar boodschappen weer. Boodschappen waarin een stuk verleden naar voren kwam en wat dit betekende voor het ‘NU’ en hoe er mee om te gaan voor de toekomst. In alle boodschappen, van een positief karakter, waarin zij bepaalde karaktereigenschappen benoemde. Onder andere het kwetsbaar durven op te opstellen, uit de sleur en vastgeroeste gewoontes stappen, ruimte aan jezelf creëren, maar ook anderen ruimte te geven, etc. etc. Na elke boodschap die Cora gaf, kon de betrokkene één vraag gesteld worden in verband met de tijd. Enkele malen zaten de antwoorden al van de te stellen vragen al in de boodschap.
Cora werkte zo snel en goed, dat er nog een toelichting op de spiegels gegeven werd. 

Na de avond kreeg iedereen ‘zijn karmaspiegel’ mee naar huis om daar verder zijn beschermende kracht en werk te doen. Zou deze spontaan breken, wat niet altijd hoeft, kan dit betekenen dat het zijn werk heeft gedaan. Omdat de spiegel heel veel energie in zich heeft, en je voelt je jezelf niet zo lekker, kun je het oppakken en de energie tot je nemen.

Rida sloot de avond af met een dankwoord aan Cora. Dank voor de wijze waarop zij de boodschappen mocht doorgeven en de wijsheden daarin.

Met het zingen van het lied “Blijheid” en een collecte voor de leden werd de avond afgesloten.

 

Cora, heel veel dank dat je deze avond voor onze vereniging hebt verzorgd.
We hopen ooit weer eens een beroep op je mogen doen

 

Ook houdt de vereniging besloten avonden. Bent u (nog) geen lid en heeft u belangstelling om eens een besloten avond met ons mee te maken, dan bent u van harte welkom. Neem van te voren wel eerst even contact op met één van de bestuursleden.
Voor contact en  meer informatie zie onze website: www.grs-medium.nl.