Op uitnodiging van onze vereniging Geestelijk Rationele Samenwerking heeft Frans Meulman op 28 februari een openbare avond verzorgd. Deze avond stond in het teken  van de “Tarotkaarten”.

Om 20:00 uur opende Rida Osinga de avond met een hartelijk welkom aan de gasten, leden en in het bijzonder aan Frans Meulman. Rida gaf aan dat bij elke verenigingsavond een ziekendienst wordt gehouden en vooraf daaraan een lied wordt gezongen. Deze avond was de keus gevallen op het lied “Macht der Liefde” uit onze Liederenbundel. Na de ziekendienst, met muzikale ondersteuning door Wim Rob, werd het woord aan Frans gegeven.

Frans stelde zich voor en gaf een korte uitleg van de Tarotkaarten.  De Grote Arcana is het meest symbolische deel van de tarot, deze kaarten vertegenwoordigen de belangrijke veranderingen in ons leven (levensstadia). De kaarten van de Kleine Arcana vertegenwoordigen de vier elementen (vuur, lucht, aarde en water) en hebben meer te maken met de dingen van alledag. Elke kaart, in combinatie met andere kaarten, heeft een uitleg nodig.

Nadat Frans de kaarten had geschud, werden er eerst drie grote kaarten op de standaard neergezet en door Frans vertaald naar de betreffende persoon. Daarna vroeg Frans voor wie hij deze boodschap had gebracht en of hij/zij zich daarin kon vinden. Vaak werden daarop nog één of twee kaarten bij gepakt om de boodschap verder te verduidelijken. De uitleg van de kaarten ging over een stuk verleden, het heden, advies voor de toekomst en daar waar nodig waarschuwingen. De boodschappen die Frans bracht werden op een humoristische, ontspannen en toch serieuze wijze verteld.

Het was over tienen en Frans had graag door willen gaan, maar helaas wij zijn gebonden aan een sluitingstijd! 

Rida bedankte alle aanwezigen voor hun komst en in het bijzonder Frans voor de avond die hij voor ons had verzorgd.
Tot slot werd het lied “Tel uw zegeningen” gezongen en met een collecte voor de leden.

In de vooraankondiging van deze avond werd beloofd dat het een mooie en  bijzondere avond zou worden.
En dat werd het!

Frans heel veel dank voor de avond die jij voor ons verzorgde.

Ook houdt de vereniging besloten avonden. Bent u (nog) geen lid en heeft u belangstelling om eens een besloten avond met ons mee te maken, dan bent u van harte welkom. Neem van tevoren wel eerst even contact op met één van de bestuursleden.

Voor contact en  meer informatie zie onze website: www.grs-medium.nlWim Rob