Openbare avond met Frans Meulman.

Op uitnodiging van onze vereniging Geestelijk Rationele Samenwerking heeft Frans Meulman op 27 februari een openbare avond verzorgd. Deze avond stond in het teken van de “Tarotkaarten”.

Om 20:00 uur opende Rida Osinga de avond met een hartelijk welkom aan de gasten, leden en in het bijzonder aan Frans Meulman. Rida gaf aan dat bij elke verenigingsavond een ziekendienst wordt gehouden en vooraf daaraan een lied wordt gezongen. Deze avond was de keus gevallen op het lied “Macht der Liefde” uit onze Liederenbundel. Na de ziekendienst, met muzikale ondersteuning door Wim Rob, werd het woord aan Frans gegeven.

Frans stelde zich voor en gaf een korte uitleg van de Tarotkaarten. De tarot bestaat uit twee gedeelten: de Grote Arcana en de Kleine Arcana. De Grote Arcana, het meest symbolische deel van  de Tarot, stellen onze verschillende levensstadia op aarde voor.
De Kleine Arcana staan voor het leven van alledag en dagelijkse gebeurtenissen.  Eigenlijk geven de kaarten inzicht over onze huidige situatie en hoe onze huidige situatie onze toekomstige situatie beïnvloedt,
Elke kaart, in welke combinatie dan ook met andere kaarten, heeft een uitleg nodig.

Nadat Frans de kaarten had geschud, werden er eerst drie grote kaarten op de standaard neergezet en door Frans vertaald naar de betreffende persoon. Daarna vroeg Frans voor wie hij deze boodschap had gebracht en of hij/zij zich daarin kon vinden. Vaak werden daarop nog één of twee kaarten bij gepakt om de boodschap verder te verduidelijken. De uitleg van de kaarten ging over een stuk verleden, het heden, advies voor de toekomst en daar waar nodig waarschuwingen. De boodschappen die Frans bracht werden op een humoristische, ontspannen, discreet en toch op serieuze wijze verteld.

Helaas wij zijn gebonden aan een sluitingstijd en was het daarom voor Frans niet mogelijk om voor iedereen een boodschap mee te geven. Als dank voor de geslaagde avond gaf Diny Rob namens de GRS aan Frans een prachtig boeket bloemen.
Rida bedankte Frans en alle aanwezigen voor hun komst en sloot de avond  met het lied “Wat de toekomst brenge moge” en een collecte voor de leden.

We kunnen terugzien op een mooie en bijzondere avond.

Frans, heel veel dank voor de avond die jij voor ons verzorgde.


Ook houdt de vereniging besloten avonden. Bent u (nog) geen lid en heeft u belangstelling om eens een besloten avond met ons mee te maken, dan bent u van harte welkom. Neem van tevoren wel eerst even contact op met één van de bestuursleden.

Voor contact en meer informatie zie onze website: www.grs-medium.nl