Omringd door liefdevolle zorgen ging vredig van ons heen

Klara Schulze – van der Knaap

weduwe van Loek Schulze

’s Gravenhage, 4 mei 1935.
Zaandam, 21 april 2019

Uit aller naam:
Gonnie Hin – Aarse


Correspondentieadres:
Gonnie en Rob Hin
Koning Davidstraat 147
1502 NX Zaandam

Klara is overgebracht naar Uitvaartcentrum Zuid, Fred. Roeskestraat 91 te Amsterdam, alwaar geen bezoek.
De plechtigheid voorafgaand aan de begrafenis zal plaatsvinden op maandag 29 april om 9.30 uur in de familie-aula van Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
Daarna zal de bijzetting in het familiegraf plaatshebben.

Na afloop is er gelegenheid tot samenzijn in de ontvangkamer.


LIEFDE

Liefde is het hoogste goed, aan de mens gegeven.
Liefde is: wat leven doet, van ontroering beven.
Liefde is alles. Liefde is God.
Maakt van armen: Rijken, zonder liefde, wat was ’t lot!
’t Zou op niets gelijken. Geest van de liefde, leid ons voort.
Doordring ons van Uw Wezen,
dan wachten wij ook ongestoord ’t einde zonder vrezen.
En zij ’t leven kort of lang, Gods liefde maakt geen sterven bang.