Overlijden vader van Carla Bronger.

Op donderdag 12 juli is, mede door zijn hoge leeftijd en slecht wordende gezondheid, de vader van ons lid Carla Bronger overleden. 
Een aantal keren hebben we haar vader meegenomen in onze ziekendiensten omdat het erg slecht met hem ging. 

 

Je vader blijft je vader 
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt hem niet graag missen
omdat je van hem houdt.
Maar eens dan komt de dag
dat je hem moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan.

Wij hebben onze Jan moeten loslaten

 

Jan Wessel Derlagen

weduwnaar van Lenie Derlagen – Freijer

Correspondentieadres: Carla Bronger – Derlagen, De Kuil 18, 1509 AM   Zaandam.

 

Wij wensen Carla en haar verdere familie, vrienden en bekenden de komende tijd heel veel sterkte toe.

 

Namens de vereniging Geestelijk Rationele Samenwerking,

Wim Rob