Paranormale avond 28 september 2017.

Donderdag 28 september werd bij onze vereniging een paranormale avond gehouden. Het werd een geweldige en geslaagde avond. Voordat de bezoekers van de paranormale avond binnen kwamen, waren de zalen van de  consulten en koffieruimte ingericht. Voor de aanvang kwamen de eerste gasten en leden binnen en konden meteen genieten van de versgezette thee en koffie door Tonny. Ook kon men meteen een keuze maken uit een medium voor een consult.
Half acht opende Gonnie de avond met een welkom en gaf aan dat onze vereniging bij elke bijeenkomst een ziekendienst houdt. Gonnie leidde deze korte ziekendienst met een gebed waarin aandacht werd gevraagd voor de zieken, personen die over zijn en voor de rumoerige wereld. Daarna werden de mediums verzocht om plaats te nemen aan hun zelf verzorgde tafeltje en konden de bezoekers plaatsnemen bij het medium waar hij of zij een consult wenste.

In de zaal konden de mediums ongestoord hun werk doen, terwijl het in de koffieruimte erg gezellig was. In de koffiekamer fungeerde Eja Wakker als extra medium voor de wachtende gasten. Alle gasten en leden van de vereniging hebben bij één of meer mediums een consult bijgewoond.
De mediums en de bezoekers hebben de avond positief en als mooi ervaren.

Alle mediums die deze kleine beurs verzorgden zijn leden van onze vereniging.

Diversen (in de koffieruimte)           Eja Wakker
Psychometrie en waarnemingen       Allard Taams
Kaartlegging                                     Esther van Uden
Pendelen/waarnemingen                  Rida Osinga
Zandlezen, kaarten en kleuren         Wil de Groot 
Vlinders en kleuren                          Diny Rob

We danken onze mediums, gasten en leden voor hun komst. Samen hebben we er voor gezorgd dat we weer kunnen terugzien op een geslaagde avond.

Verschillende gasten hebben een programma meegenomen. Achter diverse activiteiten staat “LEDEN”. Dit zijn in principe besloten avonden. Gezien de openheid van onze vereniging is het mogelijk om zo’n avond een keer met ons mee te maken. Verzocht wordt om dit dan wel even te melden bij één van de bestuursleden. Met de email van onze site, is dit mogelijk. Voor deze avonden wordt geen entreegeld gevraagd. 
‘OPENBAAR’ is voor iedereen toegankelijk, maar daar wordt wel een entree gevraagd van € 5,00.

De komende openbare avonden in 2017 zijn:

26 oktober.
Gerrie Sterrenburg                Kaarsroetlezen

2 november.
Wilma ter Horst                     Bloemenseance (Allerzielen)            (entree gratis)

30 november.
Peter Coppens                       Waarnemingen met Tarotkaarten

21 december.
Wil de Groot                          Kerstverhaal aan de hand van ikonen       (entree gratis)

Bezoekadres van onze vereniging is:
Cultureel Activiteitencentrum de Bovenkruier
Drielse Wetering 49
1509 KP Zaandam

 

Wim Rob.