Persoonlijke ontwikkeling door Carla Bronger

Donderdag 12 januari stond in het teken van persoonlijke ontwikkeling. Veelal worden deze avonden verzorgd door één of meerdere leden, maar deze avond werd verzorgd door Carla Bronger met als thema “BOMEN”.
Voordat de avond werkelijk voor Carla begon, werd iedereen door Gonnie welkom geheten en vervolgens werd een lied gezongen. Na de muzikale ziekendienst, ondersteund door Wim, werd aan Carla het woord gegeven.
Carla had ruim voor tijd een aantal tafeltjes ingericht met diverse schildersbenodigdheden. Op een andere tafel had Carla een aantal vooraf getekende bomen op een schildersdoekje afgedrukt, verschillende kwasten, verf enz. klaar gelegd als voorbereiding op de avond. Misgrijpen was dus niet nodig bij deze geweldige voorbereiding. Ieder kon uit verschillende bomen een keuze maken en daarna bewerken met kwast en/of tamponneersponsje. Bij binnenkomst werd op een apart stukje papier de naam van de deelnemer genoteerd en later door Carla uitgedeeld. Nadat ieder “zijn boom” had uitgezocht, kreeg men de gelegenheid om de naam op het papiertje in te voelen. Hierbij speelde Wim een rustig muziekje. Nadat het schilderwerk op gang kwam ontstonden er vele creaties. Het bijzondere was dat de tafeltjes met mensen onderling in uiting verschilden, maar dat de mensen aan hetzelfde tafeltje overeenkomsten vertoonden.
Er volgde een welverdiende pauze.
Na de pauze mocht ieder de naam lezen die door Carla uitgedeeld was. Aan de vorm en de toegepaste kleuren in het schilderstuk kwam de boodschap naar voren. Elke vorm en elke kleur kreeg zo zijn eigen betekenis. Er ontstonden veel raakvlakken met goede boodschappen.

We mogen terugzien op een hele fijne en zuivere avond en het is zeker voor herhaling vatbaar.
De avond werd afgesloten met het zingen van het lied “Macht der Liefde”.

Carla, heel veel dank voor al het voorbereidend werk en het verzorgen van deze mooie avond.   

Wim.