Peter Coppens Psychometrie met gesloten enveloppen.

Donderdag 26 april was het dan zover, een avond met helderziende waarnemingen van foto’s of voorwerpen in een gesloten envelop door Peter Coppens. Toen iedereen zijn of haar plekje gevonden had in de zaal, kon de avond aanvangen. 
Gonnie Hin opende de avond met een welkom aan Peter en zijn vriendin Els en natuurlijk ook aan iedereen die aanwezig was. Daarna werd lied 27 gezongen.

Bij elke samenkomst van onze vereniging wordt een ziekendienst gehouden en Wim Rob ondersteunde deze korte ziekendienst muzikaal.

Daarna werd het woord aan Peter gegeven. Peter vertelde het één en ander over zijn ‘spirituele reis’ en zijn ontwikkelingen daarin.
De boodschappen die hij zou doorkrijgen, konden betrekking hebben op de persoon/het voorwerp in de envelop, maar ook over de persoon  die de envelop had neergelegd. Peter vertelde in zijn boodschappen aan de betrokkenen over wat hij hoorde, zag en  voelde. Peter liet de mensen in hun waarde en was discreet in hetgeen hij mocht brengen en het is aan de ander of hij/zij de boodschap ter harte neemt.  

Gonnie sloot de avond af met een dankwoord aan Peter Coppens en allen die hebben bijgedragen aan deze avond. Peter gaf aan dat hij het fijn had gevonden om voor onze vereniging te werken.
Afgesloten werd met de collecte voor de leden en op verzoek van Peter werd lied 201 “Macht Der Liefde” gezongen.

We mogen terugzien op een mooie en bijzondere avond.  

Dank je wel Peter.

 

Wim.

Donderdag 24 mei is er bij onze vereniging een paranormale avond.
Diverse mediums zullen deze avond verzorgen.

De toegang van deze avond is GRATIS! 
< U bent van harte welkom >