Peter Coppens Psychometrie met gesloten enveloppen.

Donderdag 28 oktober was het dan zover, een avond met helderziende waarnemingen van foto’s of voorwerpen in een gesloten envelop door Peter Coppens. Toen iedereen zijn of haar plekje gevonden had in de zaal, kon de avond aanvangen.
Gonnie Hin opende de avond met een welkom aan Peter en zijn vriendin Els en natuurlijk ook aan iedereen die aanwezig was. Daarna werd er een lied gezongen. Peter wilde graag dat lied 25 (“Heer wees mijn Gids’) werd gezongen. Bij elke samenkomst van onze vereniging wordt een ziekendienst gehouden en Wim Rob ondersteunde deze korte ziekendienst muzikaal.

Daarna werd het woord aan Peter gegeven. Peter vertelde hoe hij de boodschappen van Gene Zijde ontving.
De boodschappen die hij zou doorkrijgen, konden betrekking hebben op de persoon/het voorwerp in de envelop, maar ook over de persoon  die de envelop had neergelegd. Peter vertelde in zijn boodschappen aan de betrokkenen over wat hij hoorde, zag, voelde, o.a: kleuren van de aura, gezondheid, het verklaren van de voorwerpen,  het doorgeven van adviezen, etc. etc. Peter liet de mensen in hun waarde en was discreet in hetgeen hij mocht brengen en het is aan de ander of hij/zij de boodschap ter harte neemt.  
De avond vorderde en velen mochten een boodschap van Peter ontvangen. Gezien de hoeveelheid enveloppen en de tijd, werden toch bijna alle enveloppen behandeld.  

Gonnie sloot de avond af met een dankwoord aan Peter Coppens en allen die hebben bijgedragen aan deze avond. Peter gaf aan dat hij het fijn had gevonden om voor onze vereniging te werken.
Afgesloten werd met de collecte voor de leden en het zingen van het lied “Abba Vader” .

We mogen terugzien op een mooie en bijzondere avond.  

Dank je wel Peter.

Wim.