Psychometrie en helderziende waarnemingen door Marijke van Maanen.

Donderdag 29 november mochten we bij onze vereniging het medium Marijke van Maanen begroeten.
Ons bestuurslid Rida Osinga heette bij aanvang van de avond iedereen welkom en met name Marijke en haar begeleidster.

Bij onze vereniging is het de gewoonte om te beginnen met het zingen van een lied en daarna wordt er altijd een korte ziekendienst gehouden. Omdat Rob Hin jarig was, werd op zijn verzoek het lied “Blijf bij mij Heer” gezongen. Voor deze ziekendienst werd door Rida extra aandacht gevraagd voor een aantal personen. De korte ziekendienst werd door Wim Rob muzikaal ondersteund.
Na de ziekendienst werd het woord aan Marijke gegeven. Zij vertelde bij aanvang van haar gedeelte hoe zij werkt en dat haar helpster Helena haar de boodschappen doorgeeft.
Na elke boodschap kreeg men de mogelijkheid om nog een vraag te stellen en werd een kaartje met een wijsheid/spreuk, welke paste bij de boodschap en de betreffende persoon, meegegeven.
De boodschappen van Marijke waren zo raak, zuiver en helder en soms ook wel met een lach en een traan, maar velen onder ons begrepen direct wat er werd gezegd.

Na de pauze gaf Marijke, tijdens een korte meditatie/overdenking, een boodschap voor iedereen mee.
Vervolgens ging Marijke verder met de psychometrie van de voorwerpen en haar waarnemingen. Aan het eind van de avond bleven nog slechts enkele voorwerpen en een bloemstukje onbehandeld over. Hier legde Marijke één van haar geschreven spreuken bij.
Rida bedankte Marijke voor de prachtige avond die zij voor onze vereniging had verzorgd. Tevens gaf Rida aan dat er kringavonden voor de leden ook niet-leden  welkom zijn om een keer te ervaren hoe zo’n avond verloopt.
Als afsluiting werd het lied “Macht der Liefde” gezongen met een collecte voor de leden.

Marijke heel veel dank voor de geweldig mooie en zuivere avond die jij verzorgde.

Namens het bestuur,
Wim Rob