RIE VAN DER ZIJDEN

God looked around his garden
And found an empty place.
He then looked down upon this earth,
And saw your tired face
He put his arms around you
And lifted you to rest.
God’s garden must be beautiful
He only takes the best.

                                                         Rie

 

Woensdag 15 juni 2016 is ons oudste lid Rie van der Zijden op de gezegende leeftijd van 89 jaar overgegaan. De crematieplechtigheid heeft op 20 juni plaatsgevonden in de aula van crematorium “Westgaarde” te Amsterdam.

Voordat de plechtigheid werkelijk begon, werden door twee kleinkinderen de kaarsen ontstoken bij de foto van Rie. Daarna werd door een zoon en dochter de levensloop van Rie weergegeven met wat zij daarin hebben ervaren. Daaruit bleek dat Rie veel ups en downs heeft mogen en moeten ervaren. Weer een ander familielid droeg een eigengemaakt gedicht voor.

Door een bestuurslid van een plaatselijke politieke partij, waar Rie lid van was, werd aangegeven dat Rie zich ergerde aan verschillende vormen van ongerechtigheid. In het bijzonder in de zorg.

Een vriendin van Rie gaf haar ervaringen met Rie. Een vrolijke noot daarin bleef niet uit.

Eja Wakker gaf ook haar ervaringen met Rie weer. Daarbij sprak Eja ook, namens onze vereniging, troostende woorden en sloot af met het uitspreken, van het lied “Tot wederzien”.

God zij steeds met U, tot wederzien,
Dat Zijn Vaderhand U leide
En uit doodsgevaar bevrijde….

God zij steeds met U, tot wederzien,
Als de levensstormen woeden
Zal Zijn Liefde U behoeden.

God zij steeds met U, tot wederzien,
Stel Uw toekomst in Zijn handen;
Hij zal veilig U doen landen.
God zij steeds met U, tot wederzien,

Tussen de toespraken werd muziek gedraaid die Rie zelf voor haar overgang heeft uitgezocht. Ook werd muziek gedraaid dat door één van de kinderen werd gespeeld.

Uit alle toespraken werd duidelijk dat Rie bij vele betrokken was en dat zij een echt mensen mens was. Regelmatig werd de wens uitgesproken naar een weerzien. Zo ook in de woorden die Rie voor haar overlijden op papier zette gaf zij aan naar een weerzien met haar ouders. Haar ouders waren omgekomen toen Rie nog een baby was en nooit heeft gekend.
In de woorden die zij op papier zette bedankte zij ook de G.R.S. Zaandam voor de Liefde, kracht en aandacht die zij kreeg. Hier putte zij veel kracht uit. Zij sloot haar woorden af met :”Tot wederzien.”

Gezien de ruime opkomst van familie, kennissen, buren en andere belangstellenden mag je de conclusie trekken dat Rie van der Zijden een graag geziene vrouw was.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen, verdere familie en alle die hen dierbaar zijn heel veel sterkte de komende tijd.

Namens het bestuur,

Wim.

 

Boeket1

Boeket2 Boeket3