Spirituele ontwikkeling

Donderdag 11 november werd bij onze vereniging een avond verzorgd door Wil de Groot en Rida Osinga. Zij hadden als thema:

In de kreukels werken met kleur


De avond werd geopend door Gonnie Hin met een welkom aan een tweetal gasten en een nieuw lid. Daarna werd, om al vast in een bepaalde sfeer te komen, het lied “Macht der Liefde “ gezongen en aansluitend werd een korte ziekendienst gehouden die muzikaal ondersteund werd door Wim Rob. In deze ziekendienst werden een aantal personen meegenomen die extra aandacht nodig hebben.

Hierna werd de avond overgenomen door Rida Osinga. Zij vertelde ons wat de bedoeling was.
Op de gereedstaande tafels waren verschillende soorten kleurtjes aan  viltstiften, potloden, enz. en tekenpapier neergelegd. Omdat het de elfde van de elfde was, werd daarbij een versnapering toegevoegd.
Om te beginnen moest op de achterzijde van het vel tekenpapier de eigen naam geschreven worden en daarna het vel papier lichtelijk kreuken.
Op de kreukels werd daarna, aan de voorzijde, de kleuren aangebracht. De ruimtes tussen de kreukellijnen konden daarbij ook ingekleurd worden. Ook werden bij enkele personen tussen de kreuklijnen of in combinatie daarvan een eigen creatie aangebracht. Zo ontstonden verschillende kleurpatronen en creaties die later op de avond een betekenis kregen.

Na de pauze nam Wil de Groot de avond over. Wil en Rida hadden in de pauze de “tekeningen” in willekeurige volgorde gestapeld en de stoelen in een halve cirkel gezet. Wil vertelde dat het verder de bedoeling was dat iedereen de kans heeft om  de ingekleurde creaties te bekijken en te vertellen wat men erin zag en voelde. Wil startte met het waarnemen van de bovenop liggende tekening/kleurenresultaat en gaf  daarna de beurt aan de persoon waarvan de naam op de achterzijde van deze tekening staat. Die persoon gaf na zijn/haar waarnemingen het weer door aan degene die op de achterzijde van die behandelde creatie staat. Op deze manier kreeg iedereen de mogelijkheid om te oefenen met het waarnemen, voelen en een betekenis geven aan bepaalde kleuren. Zo werd duidelijk dat over de kleuren verschillend werd gedacht.  Tijden het ‘waarnemen’ werd door Wil, daar waar nodig, ondersteuning en/of aanwijzingen geven.
Het was heel frappant wat de resultaten van de deelnemers over het algemeen waren, soms met een lach en een traan, maar ook de hele fijne sfeer die de hele avond kenmerkte.

De avond “spirituele ontwikkeling” verzorgd door Rida en Wil werd afgesloten met een dank je wel van Gonnie en het zingen van een lied.

We mogen terugzien op een geslaagde avond waarin elke aanwezige de kans heeft gekregen op een stukje ontwikkeling, ieder op zijn/haar manier.

Wil en Rida heel veel dank op de manier waarop jullie deze avond verzorgden.

 

Wim