Start seizoen 2021-2022.


Door de coronaperikelen moesten we ons houden aan de regels die door het RIVM opgelegd waren en konden vanaf medio september 2020 geen bijeenkomsten meer houden.

Wel is er in die tijd enige verbondenheid met elkaar geweest door elke donderdagavond met elkaar om acht uur, een kaars te branden. Op deze manier werd een lichtkring gevormd voor de vrede op aarde, begrip voor elkaar, steun en genezing voor iedereen die dat nodig had. Zo bleven we in samenwerking zonder fysiek bij elkaar te zijn.

Nu is het bijna weer september en mogen we, zoals het er nu uitziet, weer van start gaan. Natuurlijk weer onder de voorwaarden van het RIVM die op dat moment gelden.

Donderdag 2 september is het dan zo ver dat we elkaar weer kunnen ontmoeten na een verplichte stop. De eerste bijeenkomst beginnen we met een ontwikkelingskring. Na de kringavond zelf is er altijd wel tijd over om elkaar bij te praten.

Voor wat betreft de avonden in de komende maanden zijn er weer mooie openbare avonden gepland.

Grafologie                                                           Peter Coppens
Allerzielen                                                           Loes van Loon
Paranormale avond                                          Diverse mediums
Kerstviering                                                        Nellie Hamers

Voor de ‘besloten avonden’ zijn er weer diverse mooie avonden in het vooruitzicht gesteld. Buiten onze kringavonden zijn er ook avonden met persoonlijke ontwikkeling.
Wilt u eens een besloten avond bijwonen, dan is dit altijd mogelijk. Graag dan ‘vooraf’ even contact opnemen met één van onze bestuursleden.

Via de website van de vereniging (www.grs-medium.nl) kunt u contact opnemen met het bestuur en meer informatie over onze vereniging vinden.

Graag zien we u weer terug op één van onze verenigingsavonden.

 

Het bestuur Geestelijk Rationele Samenwerking.