Terugkeer naar Liefde.

Onze diepste angst, is niet dat we onmachtig zouden zijn. 
Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht. 
Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen. 

We vragen ons zelf af:”Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend, 
begaafd, geweldig te achten?”  
Maar waarom zou je dat niet zijn?
Je bent een kind van God. 
Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden. 

Er wordt geen licht verspreid, als de mensen om je heen 
hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid. 

We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen. 
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is te openbaren. 
Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig. 
En als we ons licht laten schijnen, schept dat voor de ander 
de mogelijkheid hetzelfde te doen. 
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden. 

Ingezonden door Esther van Uden.

De oorspronkelijke tekst is van Marianne Williamson, uit haar boek “Return to love” (1992)